1. Poszukaj odpowiedzi poniżej lub (patrz niżej):

NIE. Są to dwa różne dokumenty. Pomimo tego że na rezydencji widnieje numer NIE sam numer nie oznacza prawa pobytu. Więcej informacji można znaleźć  tutaj.

Prawidłowa kolejność to:

  1. Numer NIE
  2. Zameldowanie (Empadronamiento)
  3. Rezydencja (w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu)

Po uzyskaniu numeru NIE można również wnioskować o inne dokumenty jak numer Seguridad Social i podobne.

Istnieje możliwość uzyskania numeru NIE razem z rezydencją ale wiele urzędów do spraw emigracji wymaga najpierw zameldowania, na którym w wielu prowincjach wymagany jest numer NIE. Także najbezpieczniej jest ten numer wyrobić na samym początku i w tej kolejności pozyskiwać kolejne dokumenty.

Należy najpierw uzyskać podstawowe dokumenty typu NIE, Zameldowanie, a następnie wnioskować o status rezydenta i dopiero po uzyskaniu statusu rezydenta należy uzyskać badania medyczne, zdjęcia i zgłosić się do DTG (Dirección General de Tráfico). Cała procedura wymiany trwa około 10 min (czas oczekiwania w kolejce nawet do kilku godzin). Opłata jest przy stanowisku. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Uwaga! Jeżeli urzędnik da wam do zrozumienia iż  wymiana danych z polską może trwać dłużej niż te 10 min to proszę grzecznie poprosić urzędnika o spróbowanie jeszcze raz.

2. Zadaj swoje pytanie i poczekaj na odpowiedź:

    [Pola wymagane]