Ubezpieczenie społeczne w Hiszpanii (Seguridad Social)

Obcokrajowcy mieszkający i pracujący w Hiszpanii muszą zarejestrować się i opłacać hiszpańskie ubezpieczenie społeczne w zamian za określone świadczenia rządowe, w tym bezpłatną opiekę zdrowotną.

Co otrzymasz z systemu ubezpieczeń społecznych?

 • bezpłatną opiekę zdrowotną,
 • Zabezpieczenie chorobowe i zdrowotne (związane z pracą),
 • opieka macierzyńska i ojcowska oraz zasiłek rodzinny,
 • świadczenie z tytułu inwalidztwa,
 • emerytura i renta.

Kto musi opłacać ubezpieczenie społeczne?

Jeśli pracujesz dla pracodawcy w Hiszpanii, musisz płacić hiszpańskie podatki i być zarejestrowanym w hiszpańskim systemie ubezpieczenia społecznego (odpowiednik ZUS) oraz wpłacać składki do hiszpańskiego systemu ubezpieczeń społecznych, aby uzyskać dostęp do świadczeń. Zgodnie z ogólną zasadą, pracownik musi być zatrudniony i opłacać składki, aby pokryć koszty choroby, urazów i wypadków przy pracy, bezrobocia oraz urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.

Jeśli jesteś samo zatrudniony (autónomo), musisz płacić hiszpańskie podatki i składki w systemie ubezpieczeń społecznych, które oferuj takie same świadczenia, z wyjątkiem bezrobocia, chorób zawodowych i wypadków; musisz ubezpieczyć te elementy prywatnie.

Ogólna stawka ubezpieczenia społecznego w Hiszpanii jest bardzo wysoka i wynosi około 28,3%, pracodawca pokrywa większą część kosztów.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą płacić składki w całości, aczkolwiek w niższym wymiarze
Jeśli ty (lub członek bliskiej rodziny) płaciliście składki na ubezpieczenie społeczne w innym kraju UE przez dwa pełne lata przed przyjazdem do Hiszpanii, wtedy możesz posiadać prawa do hiszpańskiego ubezpieczenie zdrowotnego.Skontaktuj się z urzędem ubezpieczenia społecznego w kraju UE, w którym byłeś zarejestrowany aby dowiedzieć się, czy masz do tego prawo, a jeśli tak, to aby zebrać całą dokumentację,którą należy przekazać lokalnemu Krajowemu Instytutowi Zabezpieczenia Społecznego (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Koszty ubezpieczenia społecznego i sposób składania wniosku dla pracownika

Jeśli jesteś pracownikiem wówczas Twój pracodawca zarejestruje Cię w urzędzie ubezpieczenia społecznego (Tresorería General de la Seguridad Social lub TGSS) oraz w systemie ubezpieczeń i podzieli się z Tobą kosztem składek ubezpieczeniowych.

Minimalne wymagane dokumenty do uzyskania numeru Seguridad Social:

 • Paszport,
 • Numer NIE,
 • Zameldowanie (empadronamiento),
 • Formularz wypełnia się na miejscu.

Chociaż istnieją specjalne systemy zabezpieczenia społecznego dla niektórych rodzajów zatrudnienia (takich jak personel wojskowy i urzędnicy służby cywilnej), większość pracowników należy do “ogólnego systemu”.

Oficjalne minimalne i maksymalne “podstawy wymiaru” dla różnych rodzajów pracy i kwalifikacji. Na przykład inżynierowie, absolwenci uniwersytetów i kadra kierownicza wyższego szczebla mają minimalną podstawę składki (tj. Kwotę, na której oparty jest procentowy udział) w wysokości 1 1522,90 EUR miesięcznie, podczas gdy asystenci administracyjni mają minimalną miesięczną składkę w wysokości 825,60 EUR. Dla większości pracowników maksymalna podstawa składki wynosi 3 751,20 EUR miesięcznie.

Standardowa składka na pracowników wynosi obecnie 4,7%, 1,55% to składka na bezrobocie, a 0,1% to szkolenia zawodowe. Szczegółowe dane na temat podstawy i stawek składek znajdują się w hiszpańskim Biurze Ubezpieczeń Społecznych. Twój pracodawca opłaca 23,6% Twojego ubezpieczenia społecznego.

Koszty ubezpieczenia społecznego samo zatrudnionego

Jeśli pracujesz na własny rachunek (autonomia) i zarabiasz więcej niż roczne wynagrodzenie minimalne (10 303 € w 2018 r.), Będziesz musiał opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, aby uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej i innych świadczeń w Hiszpanii. Jeśli jesteś uprawniony i nie płacisz ubezpieczenia społecznego, nie otrzymasz żadnych korzyści.

Osoby pracujące na własny rachunek podlegają specjalnemu programowi znanemu jako régimen especial trabajadores autónomos. Sam musisz opłacać wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne – co oznacza, że samo zatrudnieni osobiście płacą więcej niż reszta pracowników – a kwota miesięczna jest minimalna niezależnie od tego, ile zarabiasz w tym miesiącu. Oznacza to, że musisz mieć zawczasu przygotowane odpowiednie rozwiązania.

Sposób składania wniosku dla samo zatrudnionego

Musisz mieć numer ubezpieczenia społecznego, zostać zarejestrowanym jako osoba samo zatrudniona w hiszpańskim urzędzie skarbowym i zarejestrować się w hiszpańskim systemie ubezpieczeń społecznych, korzystając z formularza TA.0521

Możesz także zarejestrować się online, ale musisz uzyskać kod aktywacyjny z TGSS i certyfikat cyfrowy z biura rejestracji certyfikatów cyfrowych. Musisz informować ich o wszelkich zmianach.

Ogólna stawka składki wynosi obecnie od 26,50% do 29,80% do co najmniej 250 € miesięcznie

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek w wieku do 47 lat mogą wybierać z podstawy składki na nieprzewidziane wydatki w wysokości od 893,10 € do 3 751,20 € miesięcznie; osoby w wieku 48 lat i starsze mogą wybrać bazę od 963,30 € do 1,964,70 € miesięcznie. W przypadku zatrudniania innych osób może być wymagane posiadanie wyższej minimalnej podstawy.

Opłacanie składek uprawnia Cię do opieki zdrowotnej, a po wpłaceniu do systemu na 15 lat również emerytury. Możesz zapłacić więcej niż podstawowa kwotęa aby uzyskać wyższą emeryturę – lub wybrać prywatne fundusze emerytalne – lub uiścić dodatkową opłatę za wypadek lub chorobę w pracy.

Czasem można zapłacić mniej. Na przykład, jeśli nie zarejestrowałeś się jako samo zatrudniony w ciągu ostatnich pięciu lat, możesz ubiegać się o 80% zniżki w pierwszych sześciu miesiącach, 50% zniżki w ciągu najbliższych sześciu miesięcy i 30% zniżki w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Osoby poniżej 30 lat mogą korzystać z podobnych zniżek. Kobiety powracające po macierzyństwie mogą ubiegać się o 100% zniżki przez 12 miesięcy.

Jeżeli szukasz apartamentu na wynajem krótko lub długoterminowy, skontaktuj się z nami.

  [Pola wymagane]