Aktualizacja

Jeżeli interesuje Cię ten temat w szerszym zakresie. Zobacz nasz wpis na blogu.

Ubezpieczenie zdrowotne w Hiszpanii

Podstawowy system opieki zdrowotnej

Państwowa opieka zdrowotna jest bezpłatna dla każdego, kto jest rezydentem i pracuje w Hiszpanii.

Jako obcokrajowiec masz prawo do bezpłatnej państwowej opieki zdrowotnej, jeśli:

 • jesteś rezydentem w Hiszpanii i pracujesz lub jesteś samo zatrudniony i opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne,
 • jesteś rezydentem w Hiszpanii i otrzymujesz świadczenia państwowe,
 • jesteś rezydentem w Hiszpanii i niedawno się rozwiodłeś lub zostałeś oddzielony od partnera zarejestrowanego w systemie zabezpieczenia społecznego,
 • dziecko będące rezydentem w Hiszpanii,
 • kobieta w ciąży, która jest rezydentem w Hiszpanii,
 • Dzieci i młodzież poniżej 26 lat i studiując w Hiszpanii,
 • emeryt lub rencista,
 • tymczasowo przebywasz w Hiszpanii i posiadasz kartę EKUZ (patrz poniżej). Wydawana jest tymczasowa karta SIP (papierowa) Ważna maksymalnie 6 miesięcy (określa ją ważność karty EKUZ).

Jeśli nie masz prawa do państwowej opieki zdrowotnej, musisz zorganizować sobie i rodzinie prywatną opiekę medyczną. Jeśli jesteś zarejestrowany na w swoim urzędzie miasta (Empadronamiento) przez rok, wtedy możesz wziąć udział w państwowym system ubezpieczeń (convenio especial) z podstawową miesięczną opłatą. Jest on zarządzany przez władze w każdym regionie autonomicznym.

System państwowy jest finansowany ze składek na ubezpieczenie społeczne, przy czym każdy region Hiszpanii przyjmuje indywidualną odpowiedzialność za budżet na ochronę zdrowia przyznawany przez rząd centralny.

W związku z tym, że hiszpański system opieki zdrowotnej jest zdecentralizowany, musisz sprawdzić warunki w swojej prowincji, aby skorzystać z usług opieki zdrowotnej. Na stronie internetowej hiszpańskiego ministerstwa zdrowia (głównie w języku hiszpańskim) znajduje się spis regionalnych władz służby zdrowia w różnych regionach Hiszpanii.

W zależności od Twojego poziomu znajomości języka hiszpańskiego możesz zabrać ze sobą tłumacza.Chociaż wielu lekarzy w Hiszpanii mówi przynajmniej kilka słów po angielsku, a w regionach turystycznych, możesz mieć dość szczęścia, aby znaleźć mówiącego płynnie po angielsku to jednak tłumacz może być niezbędny.

Jeśli zdecydujesz się mieszkać w Hiszpanii, upewnij się, że jesteś odpowiednio ubezpieczony, abyś uzyskał potrzebną pomoc w razie nieszczęścia.

Jak zarejestrować się w publicznym systemie opieki zdrowotnej?

Przede wszystkim należy zarejestrować się w systemie ubezpieczeń społecznych (Dirección General de la Tesorería, General de la Seguridad Social lub TGSS), który ma biura w całej Hiszpanii, aby uzyskać numer ubezpieczenia społecznego. Musisz pokazać swój paszport lub dowód osobisty, certyfikat rezydencji i wypełniony formularz wniosku. Musisz również zarejestrować swoje dane (empadronamiento) W swoim urzędzie miasta.

Po zarejestrowaniu się w TGSS otrzymasz numer ubezpieczenia społecznego i certyfikat stwierdzający, że masz prawo do pomocy medycznej. Następnie należy zabrać certyfikat rezydencji, paszport i numer NIE (Número de Identificación de Extranjero) do lokalnego ośrodka zdrowia. Następnie możesz złożyć wniosek o kartę zdrowia (tarjeta sanitaria individual lub TSI). Zostanie on wysłany do Ciebie pocztą lub zostaniesz poproszony o odebranie go osobiście. Centrum zdrowia będzie mogło również wydać tobie kartę (Sistema de Informacion Poblacional lub SIP). Będziesz musiał pokazać to za każdym razem, gdy odwiedzasz przychodnię, szpital lub będziesz chciał odbierać receptę z apteki.

Szczegółowa lista dokumentów wymaganych do uzyskania karty SIP:

 • Numer NIE
 • Paszport
 • Formularz S1 – jeśli jesteś emerytem lub rencistą
 • Zameldowanie (Padrón)
 • Formularz TA1

Karta EKUZ

Jeśli posiadasz kartę EKUZ wydaną przez państwo członkowskie UE i przebywasz w Hiszpanii podczas wakacji lub innej tymczasowej wizyty – to znaczy, że nie jesteś jeszcze rezydentem w Hiszpanii – możesz skorzystać z karty EKUZ, aby uzyskać dostęp do państwowej opieki zdrowotnej w Hiszpanii. Możesz jej również używać, jeśli uczysz się w Hiszpanii w ramach wymiany studenckiej.

Możesz skorzystać z EKUZ, aby uzyskać leczenie medyczne (zgodnie z ustaleniami lekarza) przez system państwowy po obniżonej cenie lub bezpłatnie. Może to być rutynowe lub specjalistyczne leczenie, które nie może czekać do powrotu do domu. Karta nie zapewnia dostępu do prywatnej opieki zdrowotnej.

Nie możesz korzystać z karty EKUZ, jeśli przyjeżdżasz do Hiszpanii specjalnie w celu uzyskania pomocy medycznej lub porodu. W takim przypadku przed przyjazdem do Hiszpanii powinieneś zasięgnąć porady w swoim kraju.

Wskazane jest, aby nie polegać całkowicie na EKUZ i wykupić ubezpieczenie medyczne. Zdarzały się przypadki, w których w niektórych częściach Hiszpanii odmówiono leczenia. Kwestia ta jest badana przez Komisję Europejską, ale jeśli tak się stanie, spróbuj uzyskać dowód, że ją przedstawiłeś w tym czasie, ponieważ może to skłonić ubezpieczyciela do zapłaty całej kwoty wartości twojego leczenia.

Wizyta u lekarza lub specjalisty

W Hiszpanii otrzymuje się podstawową opiekę zdrowotną za pośrednictwem ośrodka zdrowia (centro de salud lub centro de asistencia primaria lub CAP) lub lekarza ogólnego (médico de cabecera). Przed wizytą u lekarza w Hiszpanii musisz się zarejestrować (zazwyczaj online).

Lekarze w Hiszpanii mogą oferować zarówno prywatną, jak i państwową opiekę zdrowotną; upewnij się, że wiesz, jaki rodzaj opieki zdrowotnej chcesz. Powinieneś otrzymać kartę praw i obowiązków (Carta de Derechos y Deberes), która określa twoje prawa jako pacjenta. Zwykle umawiasz się na wizytę u lekarza w ośrodku zdrowia, chociaż lekarze z indywidualną praktyką mogą oferować opiekę “kto pierwszy, ten lepszy”. Podczas konsultacji masz prawo do towarzystwa przyjaciela lub krewnego. Możesz łatwo zmienić lekarza, po prostu rejestrując się ponownie.

Jeśli chcesz umówić się do specjalisty w Hiszpanii, musisz zostać skierowany przez lekarza rodzinnego. Czas oczekiwania może być długi niektórych specjalistycznych usług. Jeśli masz prywatne ubezpieczenie zdrowotne, wtedy ten czas znacząco się skróci.

Jeżeli szukasz apartamentu na wynajem krótko lub długoterminowy, zapraszam do kontaktu.

  [Pola wymagane]