Rezydencja w Hiszpanii

Jeśli planujesz mieszkać w Hiszpanii na stałe, warto ubiegać się o prawo pobytu. Twoja obecność w kraju będzie zaznaczona jako oficjalna i zyskasz także prawa hiszpana. Jeśli masz zamiar mieszkać w Hiszpanii przez ponad trzy miesiące w roku, musisz – z mocy prawa – ubiegać się o certyfikat hiszpańskiego pobytu, jeśli jesteś obywatelem UE.

Podjąłeś decyzję o stałym pobycie w Hiszpanii. Teraz musisz uczynić to legalnym. Jeśli jesteś tutaj w sumie przez 183 dni w roku, to jesteś klasyfikowany jako rezydent podatkowy w Hiszpanii.

Gdzie się zarejestrować?

Aby to zrobić, musisz się zarejestrować w Registro Central de Extranjeros (Centralny Rejestr dla Obcokrajowców), który zwykle znajduje sięna komisariacie policji (“policia nacional”). Wydadzą ci zaświadczenie o rejestracji, które nie tylko poświadczy twoje miejsce zamieszkania, ale także zawiera ważne dane osobowe potrzebne do dalszego procesu rejestracji.

Co potrzebujesz?

Zazwyczaj można uzyskać rezydencję w tym samym dniu, w którym się ubiegasz o rezydencję, pod warunkiem, że masz wszystkie niezbędne dokumenty i są one prawidłowo wypełnione. To, co ważne i należy wziąć to pod uwagę iż wymagane dokumenty są różne w zależności od prowincji, dlatego należy mieć zawsze więcej niż potrzebują.

Zwykle potrzebujesz:

  • Numer NIE + kopia.
  • Formularz S1, jeśli jesteś emerytem lub dowód ubezpieczenia zdrowotnego na 12 miesięcy + kopia (może być również konieczne okazanie dowodu wpłaty)
  • Potwierdzenie opłaty w banku.
  • Zameldowanie + kopia
  • Wypełniony formularz wniosku EX18.
  • Paszport + kopia
  • Kontrakt hiszpański (świadectwo de vida labora) o pracę na czas minimum roku lub wyciąg bankowy pokazujący posiadanie środków do życia minimum 5000 EUR na osobę (Alicante)Ostatnio pojawiły się pewne niejasności dotyczące czasu, jaki ma zastosowanie prawa rezydenta. Jeśli jesteś członkiem kraju UE, nie musisz przedłużać swojej rezydencji. Jeśli nie, odnowienie następuje co pięć lat.

Jakie korzyści płyną z bycia rezydentem?

To dość powszechne przekonanie dla emigrantów, którzy przenoszą się do Hiszpanii, aby uwierzyć, że rejestrując się jako rezydent, będą narażeni na ostrzejsze i bardziej rygorystyczne zobowiązania podatkowe. W rzeczywistości jest odwrotnie: właściciel nieruchomości będący rezydentem ma różne ulgi podatkowe w stosunku do nierezydenta, nawet jeśli niektóre (takie jak zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych) nie stosują się już po zmianach w prawie.

Jeżeli szukasz apartamentu na wynajem krótko lub długoterminowy, skontaktuj się z nami.

    [Pola wymagane]