Działalność gospodarcza w Hiszpanii

Założenie firmy w Hiszpanii może otworzyć wiele możliwości. Dowiedz się, jaka struktura biznesowa jest dla Ciebie odpowiednia i jak zacząć.

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem firmy w Hiszpanii, musisz najpierw mieć świadomość różnych możliwości wejścia na hiszpański rynek biznesowy. Jeśli rozpoczynasz działalność w Hiszpanii, możesz rozpocząć działalność jako:

 • nowa firma
 • nabycie
 • wspólne przedsięwzięcie
 • oddział hiszpański
 • przedstawicielstwo
 • osoba samo-zatrudniona

Samo-zatrudnienie w Hiszpanii

Samo-zatrudnieni w Hiszpanii są powszechnie znani jako “autonomos“. Ich proces rejestracji dokonuje się w hiszpańskim urzędzie skarbowym i Urzędzie ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii.

Większość podmiotów autonomicznych musi składać kwartalne IVA czyli podatek od wartości dodanej (VAT) i rocznie podatek dochodowy (I.R.P.F.). Zwroty następują również w tym terminie. Inne deklaracje są często stosowane w ujęciu kwartalnym i rocznym, zależnie od okoliczności.

Cały proces rejestracji w Hiszpanii, jest stosunkowo prosty, chociaż może być czasochłonny. Będziesz także zobowiązany do zarejestrowania się w celu opłacania podateków i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego podczas pracy jako autonomo w Hiszpanii.

Informacje zawarte w tym artykule są jedynie wskazówkami i należy zasięgnąć specjalistycznej porady dotyczącej konkretnych problemów.

Kto może stać się autónomo w Hiszpanii?

Jeśli jesteś obywatelem UE / EOG lub Szwajcarii, możesz zarejestrować się jako freelancer lub samo-zatrudniony w Hiszpanii bez żadnych ograniczeń.

Jeśli jesteś obywatelem spoza UE / EOG lub Szwajcarii, możesz potrzebować wizy, aby przyjechać do Hiszpanii, uzyskać pozwolenie na pobyt długoterminowy plus zezwolenie na pracę, pozwalające ci pracować jako wolny strzelec lub osoba samo-zatrudniona.

Każdy, kto chce założyć firmę jako wolny strzelec lub założyć firmę, będzie potrzebował numeru identyfikacyjnego obcokrajowca (NIE). Numer ten zostanie również wykorzystany do obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Wnioski o NIE można składać na posterunku policji w wydziale cudzoziemców (Oficina de Extranjeros) hiszpańskiej policji (comisaría). Będziesz musiał wypełnić formularz zgłoszeniowy Solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) y Certificados (formularz EX-15), okazać paszport i uiścić opłatę.

Zawody regulowane w Hiszpanii

Niektóre zawody, takie jak lekarze, prawnicy, nauczyciele i inżynierowie, muszą mieć kwalifikacje uznawane w Hiszpanii przed rozpoczęciem pracy. Listę zawodów regulowanych można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Jak zostać autónomo w Hiszpanii

Zanim zaczniesz pracować jako freelancer lub osoba samo-zatrudniona (autónomo) w Hiszpanii, musisz zarejestrować się w hiszpańskim urzędzie skarbowym (Agencia Tributaria, znany również jako Hacienda) i hiszpańskim systemie ubezpieczenia społecznego (Tesoreria General de la Seguridad Social).

Krok 1. Rejestracja firmy

Najpierw musisz zarejestrować Impuesto sobre actividades económicas (podatku od działalności gospodarczej) w jednym z urzędów podatkowych. Będziesz potrzebował paszportu i numeru NIE.

Dla celów podatkowych musisz być albo przedsiębiorcą jednoosobowym (empresario), albo niezależnym profesjonalistą. Zarówno urzędy podatkowe, jak i urzędy ubezpieczeń społecznych będą chciały, abyś zakwalifikował się do kategorii, która opisuje rodzaj pracy, którą chcesz wykonać i która posiada swój własny numer kodowy.

Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza  Modelo 036 lub 037, znanego jako świadectwo podatkowego (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas lub IRPF).

Krok 2: Ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla autónomo w Hiszpanii

Po zarejestrowaniu swojej firmy w urzędzie podatkowym, masz 30 dni na skontaktowanie się z hiszpańskim organem ubezpieczenia społecznego, aby poinformować ich, że pracujesz na własny rachunek w Hiszpanii. Wszystkie autonomie muszą zarejestrować się w hiszpańskim systemie zabezpieczenia społecznego w specjalnym systemie dla autonomicznych pracowników (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos lub RETA).

Musisz wziąć ze sobą:

 • kserokopię paszportu
 • Twój numer NIE
 • twój formularz IRPF
 • strony twojego Modelo 036 lub 037
 • wypełniony formularz wniosku.

Może być również wymagane przedstawienie rejestracji adresu, znanej jako el Padron.

Aby uzyskać bezpłatną opiekę zdrowotną za pośrednictwem hiszpańskiego państwowego systemu opieki zdrowotnej, jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek, będziesz musiał przystąpić do funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (mutua) zorganizowanego za pośrednictwem RETA. Otrzymasz kartę zdrowia od miesiąca, do którego dołączysz, a ubezpieczenie może obejmować ciebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu pod tym samym adresem. Przeczytaj więcej na temat ubezpieczenia zdrowotnego w Hiszpanii i zabezpieczenia społecznego w Hiszpanii.

Spółki handlowe i osobowe w Hiszpanii

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą w Hiszpanii, najłatwiejszym i najtańszym sposobem jest założenie firmy jako spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Możesz to zrobić jako przedsiębiorca jednoosobowy (empresa individual) lub w formie partnerstwa (sociedad civil). Dzięki tym rodzajom działalności nie istnieją minimalne wymogi inwestycyjne i nie trzeba przechodzić przez ogrom formalności wymaganych do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściciel (lub właściciele) firmy jest sklasyfikowany jako autonomo czyli osoba odpowiedzialna za własne zeznanie podatkowe. Nie ma jednak prawnego rozróżnienia między zasobami biznesowymi a zasobami osobistymi. Jeśli firma popadnie w długi, właściciele firm ponoszą osobistą odpowiedzialność w całości.

Wyłącznie spółki handlowe i spółki partnerskie są najbardziej odpowiednie dla małych firm, których roczne obroty są stosunkowo niskie i nie zatrudniają wielu pracowników. Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą tylko w Hiszpanii, możesz także freelancerem (profesionales autonomos) lub zwykłym przedsiębiorcą (sole trader). Jeśli niektórzy z was tworzą partnerstwo i chcecie ograniczyć wartość osobistej odpowiedzialności i nadać przedsiębiorstwu bardziej formalną strukturę, możecie założyć jako spółkę komandytową (sociedad comanditaria) zamiast ogólnej.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii

W odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje kilka rodzajów, ale najczęstszą formą jest sociedad limitada lub S.L. Chociaż chroni właściciela (właścicieli) przed osobistą odpowiedzialnością w przypadku bankructwa, jego udział oznacza szereg dodatkowych zobowiązań podatkowych, księgowych i handlowych.

Firma z ograniczoną odpowiedzialnością musi przedstawiać roczne zeznanie podatkowe dotyczące spółek, rachunki bankowe muszą być przejrzyste.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii

 1. Numer NIE
  Zanim rozpoczniesz proces zakładania działalności gospodarczej w Hiszpanii, wszyscy obcokrajowcy będący rezydentami i nierezydentami, którzy mają swoje ośrodki finansowe w Hiszpanii, muszą mieć numer identyfikacji podatkowej obcokrajowca lub numer NIE. Numer NIE ma zasadnicze znaczenie dla jakichkolwiek transakcji fiskalnych w Hiszpanii, na przykład, w celu włączenia spółki w istniejącą. Jeśli jesteś obywatelem Hiszpanii, będziesz miał numer NIF zamiast numeru NIE. Wnioski o NIE można składać w biurze dla cudzoziemców (Oficina de Extranjeros) na hiszpańskiej policji (comisaría).
 2. Zarejestruj nazwę firmy za pomocą RMC (Registro Mercantil Central)
  Pierwszym krokiem w utworzeniu SL będzie uzyskanie certyfikatu od The Mercantile Registry w celu sprawdzenia, czy nazwa firmy, której chcesz użyć, nie jest już zajęta, możesz więc wybrać ją dla swojego nowego firmy. Możesz to zrobić samodzielnie na stronie internetowej RMC. Ten krok zajmuje około trzech dni, zanim otrzymasz odpowiedź od RMC kurierem.
 3. CIF – numer identyfikacji podatkowej firmy
  Następnie należy złożyć wniosek o wydanie C.I.F (certificate de identificacion fiscal), który jest numerem podatkowym firmy. Musisz wypełnić formularz podatkowy 036, można to zrobić online lub wydrukować i złożyć w lokalnym urzędzie podatkowym.Jeśli złożysz wniosek osobiście w lokalnym urzędzie skarbowym, przynieś oryginał i kserokopię swojego NIE (numero identificacion extranjero)
 4. Otwórz konto bankowe dla swojej firmy
  Po uzyskaniu numeru podatkowego i poświadczenia o poprawnej nazwie (patrz punkt pierwszy), musisz otworzyć konto biznesowe w hiszpańskim banku i złożyć depozyt w wysokości 3 000 € – co stanowi minimalny dopuszczalny kapitał zakładowy dla SL. Dowód zapłaty można uzyskać w formie zaświadczenia bankowego, które należy dostarczyć notariuszowi lub prawnikowi, który będzie potwierdzał akt założycielski spółki.
 5. Utwórz Akt założycielski
  Będziesz teraz musiał złożyć wniosek o akt w celu założenia firmy. Jest to oficjalny dokument określający kluczowe dane firmy (nazwisko, adres, dane dyrektora, członków zarządu, akcjonariuszy itp.). Możesz umówić się na spotkanie lokalnego notariusza, aby podpisać akt założycielski. Ten krok trwa od jednego do trzech dni w zależności od notariusza.Musisz dostarczyć notariuszowi oryginalne dokumenty i kserokopie:
  – formularz podatkowy 036,
  – twój certyfikat z Registro Mercantil,
  – NIE,
  – dowód opłaty w banku.
 6. Zarejestruj firmę
  Z oryginalnym aktem założycielskim uzyskanym od notariusza powinieneś udać się do lokalnego urzędu skarbowego, aby zarejestrować firmę. Akt zostanie ostemplowany. Ten krok nie powinien trwać dłużej niż dwie godziny. Nie zapomnij zabrać ze sobą swojej oryginalnej dokumentacji i kserokopii aktu i NIE.Następnie należy zabrać akt do Registro Mercantil, gdzie zostanie zarejestrowana w hiszpańskim rejestrze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Złożenie aktu i zwrócenie oryginalnych dokumentów powinno zająć około 15 dni.Wreszcie, po zakończeniu procesu rejestracji należy zwrócić się do urzędu podatkowego, aby uzyskać stały numer identyfikacji podatkowej (CIF).Nowo zarejestrowane firmy muszą używać formularza 036, który służy do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej, opisania swojej działalności gospodarczej i ujawnienia innych danych biznesowych. Nie zapomnij zabrać ze sobą oryginału i fotokopii aktu i NIE.
 7. Zarejestruj się w celu uzyskania ubezpieczenia społecznego
  Ostatnim etapem procesu rejestracji jako dyrektor firmy jest ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie od wypadków przy pracy.Będziesz musiał przestrzegać pewnych formalności proceduralnych w lokalnym biurze Ministerstwa Pracy, Migracji i Zabezpieczenia Społecznego (Seguridad Social). Istnieją różne opcje rejestracji. Zwykle dyrektor firmy będzie zarejestrowany jako autonomo i będzie dokonywał miesięcznych płatności, które obecnie wynoszą od 26,5% do 29,8% podstawy wymiaru wynagrodzenia.Aby zarejestrować się w celu uzyskania ubezpieczenia społecznego podczas rozpoczynania działalności gospodarczej w Hiszpanii, należy zabrać ze sobą akt założycielski, NIE, CIF i formularz TA 0521 (który można uzyskać w lokalnym biurze ubezpieczeń społecznych).Niniejszy przewodnik obejmuje tylko podstawy rozpoczęcia działalności gospodarczej w Hiszpanii i istnieje wiele kwestii prawnych, a także inne kwestie (takie jak ustanawianie procedur księgowych, uzyskiwanie niezbędnych licencji biznesowych lub handlowych oraz powiadamianie władz regionalnych), które będą musiały zostać wzięte pod uwagę. Zaleca się, aby uzyskać pomoc od profesjonalisty, takiego jak prawnik lub ekonomista, lub administrator (znany w Hiszpanii jako gestor), aby poprowadzić Cię przez procesy rozpoczynające działalność w Hiszpanii.

  [Pola wymagane]