OGÓLNE WARUNKI

INFORMACJE PRAWNE

Adres internetowy: https://polacos.pl
Alicante, Costa Blanca (Valencia), Hiszpania
kontakt@polacos.pl

PRYWATNOŚĆ

Polacos.pl (zwana dalej “Agencją”) jest w pełni zgodna z obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z Ustawą Organiczną (Ley Orgánica 15/1999), ustanowioną 13 grudnia, w sprawie ochrony danych osobowych (LOPD). Polacos.pl informuje użytkownika o pozyskiwaniu danych osobowych i że są pod jej kontrolą i odpowiedzialnością. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej ochrony prywatności, odwiedź POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

USŁUGI

Polacos.pl udostępnia klientom listę usług związanych z życiem cudzoziemców w Hiszpanii, zarówno dla cudzoziemców, jak i obywateli Hiszpanii (zwaną dalej “klientem”), chociaż głównie dla tych pierwszych.

Polacos.pl nie ma bezpośrednich powiązań z instytucjami publicznymi i nie pobiera opłat za ich usługi.

Niniejsza Umowa ustanawia zasady i warunki dotyczące usług świadczonych przez Polacos.pl.

1. USŁUGI PRAWNE

 1. A. WIZA, ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE I USŁUGI REJESTRACYJNE

Agencja ta oferuje swoim klientom szereg usług związanych z wizami, pozwoleniami na pobyt i procesami rejestracji w Hiszpanii. Rolą tej Agencji nie jest udzielanie ani odnawianie wiz ani dokumentów pobytowych, ale zarządzanie procesem w celu ich uzyskania lub przedłużenia, doradzając klientowi w sprawie warunków i dokumentów, które należy złożyć w odpowiedniej instytucji.

Polacos.pl nie ma bezpośredniego związku z żadnymi instytucjami publicznymi i nie pobiera opłat za ich usługi.

Usługi w zakresie nabywania wiz i renowacji

Polacos.pl świadczy Klientom różne usługi, aby zapewnić sukces w zakresie ubiegania się o kilka rodzajów wiz zgodnie z możliwościami i potrzebami Klienta. Ta agencja nie gwarantuje powodzenia w żadnej wizie. W tym celu, aby uzyskać wymagany sukces w trakcie ubiegania się o wizę, Klient musi poinformować Agencję o wszelkich okolicznościach osobistych, które mogą zmienić proces uzyskania wizy lub odnowienia wizy.

 1. B) Warunki wiz, zezwolenia na pobyt i usługi rejestracyjne
 • Agencja nie gwarantuje powodzenia w przypadku jakiejkolwiek wizy, pozwolenia na pobyt lub procesu rejestracji.

 • Koszt tych usług jest publikowany na stronie internetowej Agencji.

 • Te ceny nie obejmują opłat publicznych ani opłat za zgłoszenie.

 • Agencja zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty od Klienta.

 • Agencja zobowiązuje się świadczyć te usługi przez określony czas.

 • W przypadku, gdy Klient zdecyduje się zrezygnować z usługi po jej zamówieniu, Agencja zastrzega sobie prawo do zachowania pełnej zaliczki. Klient zapłaci Agencji do wysokości 100% uzgodnionej ceny, w zależności od w przypadku anulowania usługi.

Rejestracja w Hiszpanii jako pomoc dla obywatela UE

Ta agencja pomaga obywatelom europejskim w zarejestrowaniu się w Hiszpanii zgodnie z Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, srl derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, co zmusza obywateli UE przebywających w Hiszpanii na dłużej niż 6 miesięcy, aby zostać zarejestrowanym.

Stawki za te usługi obejmują wizytę w policji i / lub odpowiednim biurze cudzoziemców. Ta usługa jest ograniczona do prowincjiAlicante i nie obejmuje opłat publicznych, niezbędnych tłumaczeń i innych możliwych wymagań, takich jak empadronamiento lub zmiana / rejestracja ubezpieczenia społecznego. Dlatego ta usługa będzie obejmować tylko pełną pomoc w rejestracji i wizytę w policji lub biurze cudzoziemców.

2. USŁUGI TŁUMACZENIOWE

Ta agencja świadczy usługi tłumaczeniowe dla swoich klientów. Cena tej usługi jest określona na podstawie kosztu za słowo, chociaż minimalna opłata za tłumaczenie zależy od charakteru tłumaczenia, rozróżniając tłumaczenia ogólne, tłumaczenia techniczne i tłumaczenia przysięgłe lub oficjalne.

 1. A) Rodzaje tłumaczeń

TŁUMACZENIA OGÓLNE

Tłumaczenie ogólne to standardowe tłumaczenie z jednego języka na inny, tj. Tłumaczenie z prostego tekstu, który nie zawiera ogólnego języka technicznego i nie wymaga tłumaczenia przysięgłego.

TŁUMACZENIA TECHNICZNE

Tłumaczenie techniczne jest rodzajem tłumaczenia specjalistycznego polegającego na tłumaczeniu dokumentów opracowanych przez pisarzy technicznych (instrukcje obsługi, przewodniki użytkownika itp.), A dokładniej, tekstów odnoszących się do tematów technologicznych lub tekstów, które dotyczą praktycznego zastosowania wiedzy naukowej i technicznej. informacje technologiczne.

OFICJALNE (PRZYSIĘGŁE) I PROFESJONALNE TŁUMACZENIA

Tłumaczenie przysięgłe / oficjalne powinno być traktowane jako dokument z jednego języka na inny przez tłumacza urzędowego, uznanego przez instytucję publiczną, z zapewnieniami, że:

 • Posiada wiedzę w obu językach w celu przetłumaczenia dokumentu.

 • Tłumaczenie jest kompletne i dokładne.

Certyfikowany proces tłumaczenia tworzy prawnie wiążący zapis uznawany przez hiszpańskich urzędników, sądy i instytucje akademickie.

 1. B) Warunki świadczenia usług tłumaczeniowych
 • ogólny charakter tłumaczenia zostanie określony przez Agencję, bez uszczerbku dla Klienta do odmowy wykonania usługi przed potwierdzeniem tłumaczenia.

 • Agencja zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty zaliczki przed wykonaniem zlecenia na rzecz klienta.

 • Agencja zobowiązuje się do dostarczenia tłumaczenia klientowi w ciągu 7 dni roboczych na tłumaczenia ogólne i oficjalne, z wyjątkiem okoliczności wyjątkowych.

 • Każde tłumaczenie zostanie wykonane przez native speakera języka docelowego, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności.

 • Każde tłumaczenie przysięgłe zostanie wykonane przez urzędowego tłumacza uznanego przez Hiszpańskie urzędy.

 • W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na anulowanie tłumaczenia po jego zamówieniu, Agencja zastrzega sobie prawo do zachowania pełnej zaliczki. Klient zapłaci Agencji 100% uzgodnionej ceny.

 1. USŁUGI NIERUCHOMOŚCI

Ta agencja świadczy usługi w zakresie spraw związanych z nieruchomościami dla swoich klientów. Jednakże usług tych nie można uznać za normalną działalność agencji nieruchomości. Polacos.pl działa tylko dla obecnych i przyszłych emigrantów, którzy muszą znaleźć nieruchomość w Hiszpanii, pomagając im przed, w trakcie i po procesie wynajmu/zakupu lub sprzedaży.

A) Obowiązki agencji

Agencja zobowiązuje się do udzielenia pomocy klientowi:

 • Odwiedzin wybranych nieruchomości przez Klienta
 • Tłumaczenia ustne i pisemne podczas wizyt
 • Doradztwo Klientowi w zakresie warunków najmu i Kontraktu

Oprócz tych zobowiązań, Polacos.pl zobowiązuje się pomagać Klientowi w następujących sprawach przez następne 7 dni po podpisaniu umowy najmu po kwotach niższych niż ustalone w cenniku jako osobne pozycje o 25% (wartość aktualna = wartość z cennika – 25%):

 • Problemy z dostawcami energii elektrycznej, wody i Internetu
 • pomoc NIE (numer identyfikacyjny cudzoziemca)
 • Pomoc w rejestracji Padron
 • Pomoc przy otwieraniu rachunków bankowych
 • Pomoc w rejestracji ubezpieczenia zdrowotnego
 • Wszelkie potrzeby gospodarstwa domowego, które muszą zostać przekazane lub zgłoszone właścicielowi nieruchomości

Powyższe usługi są opcjonalne dla Klienta, więc pod żadnym pozorem ich rezygnacja nie usprawiedliwi zmniejszenia ani zatrzymania płatności na rzecz Agencji.

B) Obowiązki Klienta

Ze swej strony Klient ma podstawowy obowiązek zapłaty prowizji tej agencji, co odpowiada wysokości 300 EUR wynajmu nieruchomości. Poza tym Klient zobowiązuje się do:

 • Powstrzymywanie się od wynajmu lub zakupu jakichkolwiek nieruchomości dostarczonych przez Agencję bez płacenia Agencji prowizji.
 • Powiadomienie Agencji o anulowaniu procesu wynajmu, gdy tylko nastąpi, niezależnie od przyczyny.
 • Powstrzymywanie się od komunikowania / informowania innych o lokalizacji odwiedzanych nieruchomości w celu uniknięcia płacenia prowizji Agencji.
 1. D) Wypowiedzenie umowy

Każda strona może w dowolnym momencie zażądać rozwiązania umowy.

Jeżeli Agencja podejmie decyzję o rozwiązaniu umowy, musi poinformować o tym Klienta w ciągu 24 godzin.

Jeśli Klient zdecyduje się wypowiedzieć umowę, musi ona zostać przesłana do Agencji przed dostarczeniem listy nieruchomości. Jeśli Klient zdecyduje się na rozwiązanie niniejszej umowy po otrzymaniu listy nieruchomości, Klient zrekompensuje jej za pomocą płatności w wysokości 70 €.

 1. USŁUGI NA USŁUGI POJAZDÓW

Ta agencja zapewnia różne usługi związane z pojazdami dla cudzoziemców w Hiszpanii: wymianę prawa jazdy, hiszpańskie tablice rejestracyjne, zmianę właściciela pojazdu itp.

Niektóre z tych usług są ograniczone do prowincji Alicante i nie obejmują opłat publicznych, niezbędnych tłumaczeń i innych możliwych wymagań, takich jak empadronamiento lub testy.

 1. INNE USŁUGI POMOCY

Ta agencja świadczy inne usługi. Polacos.pl działa, jak każda inna firma, pobiera opłaty za swoje usługi. Z tego powodu istnieje lista cen, nawet w przypadku usług związanych z małymi usługami administracyjnymi.

Agencja zastrzega sobie prawo do zażądania zapłaty za wykonane usługi Klientowi, po tym jak zostanie poinformowany o cenach.

PŁATNOŚCI

Klient ma 3 różne metody płatności:

Gotówkowy.

Klient może dokonać płatności za bieżące i / lub przyszłe usługi w gotówce i otrzyma potwierdzenie zapłaty.

Przelew bankowy.

Płatności należy dokonać bezpośrednio na rachunek podany w dokumencie zapłaty (zostanie wysłany za pomocą e-mail lub dostarczony osobiście)

Taka płatność musi zawierać imię i nazwisko Klienta. Poza tym Klient musi przesłać kopię przelewu bankowego na adres kontakt@polacos.pl

UWAGA: Wszystkie zapłaty przyjmujemy tylko w walucie EURO. Dlatego prosimy o poinformowanie swojego banku, że zapłacisz wszystkie opłaty za przelew i wymianę walut.

PayPal.

Polacos.pl zapewnia bezpieczną i wygodną metodę zarządzania płatnościami online za pośrednictwem PayPal, Revolut, Transferwise.

PayPal (przelew pieniężny): Klient może dokonać przelewu bankowego na konto PayPal solarski.przemyslaw@gmail.com
Kopię przelewu bankowego należy przesłać na adres e-mail kontakt@polacos.pl