Wymogi testu COVID-19 przed wjazdem do Hiszpanii

Wymogi testu COVID-19 przed wjazdem do Hiszpanii – praktyczne informacje

Wymogi testu COVID-19 przed wjazdem do Hiszpanii. Hiszpania jest jednym z wielu krajów, które obecnie wymagają od podróżnych przybywających do Hiszpanii potwierdzenia  uzyskania negatywnego wyniku testu COVID-19. Obecnie osoby, które przebywały w którymkolwiek z listy krajów w ciągu ostatnich 14 dni, są zobowiązane do posiadania zaświadczenia medycznego, aby udowodnić, że przeszły test na koronawirusa na krótko przed wyruszeniem w podróż do Hiszpanii i wynik ten był negatywny .

Ponadto Unia Europejska (UE), której Hiszpania jest członkiem, pracuje nad ujednoliceniem swoich wymagań wjazdowych dla osób przybywających z krajów spoza UE. Plan zakłada wdrożenie tych samych zasad przez wszystkie państwa członkowskie UE, które będą obejmowały wykonanie testu PCR przed podróżą do Hiszpanii i innych europejskich miejsc docelowych.

Z tego przewodnika dowiesz się wszystko o wymaganych testach COVID-19 przed przyjazdem do Hiszpanii.

Ostrzeżenie dla podróżujących do Hiszpanii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca unikanie podróży, które nie są konieczne do Królestwa Hiszpanii, z uwagi na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zakażeń COVID-19.

Decydując się na wyjazd, zadbaj o ubezpieczenie w czasie podróży. Przy wyborze ubezpieczenia podróżnego zwróć uwagę na zakres obowiązywania polisy. Sprawdź czy obejmuje np. koszt leczenia w razie nagłego zachorowania na COVID-19 czy koszt zakwaterowania poniesiony w związku z kwarantanną nałożoną z uwagi  na zakażenie lub na kontakt z osobą zarażoną SARS-CoV-2 (w Hiszpanii taka kwarantanna trwa 10 dni).

Stan alarmowy obowiązuje na terytorium Królestwa Hiszpanii do 9 maja 2021 roku.

Wprowadzenie w życie zasad określonych w przyjętym dekrecie oraz podejmowanie decyzji odnośnie do dalszych konkretnych rozwiązań pozostaje w gestii władz regionalnych. Apelujemy o śledzenie zaleceń władz poszczególnych wspólnot autonomicznych.

Najważniejsze postanowienia:

 1. Ograniczenia w poruszaniu się w godzinach 23:00-6:00, poza uzasadnionymi przypadkami:
  • Realizacja obowiązków służbowych,
  • Wizyta lekarska,
  • Zakup lekarstw,
  • Opieka nad osobami starszymi lub małoletnimi,
  • Inne właściwie uzasadnione przypadki.

Godziny obowiązywania ograniczeń mogą być modyfikowane przez władze miejscowe (rozpoczęcie między godz. 22:00-00:00, zakończenie między godz. 05:00-07:00).

 1. Możliwość wprowadzenia ograniczeń w poruszaniu się pomiędzy oraz po terytorium poszczególnych wspólnot autonomicznych (poza uzasadnionymi przypadkami). Władze regionalne mogą wprowadzać ograniczenia obejmujące terytorium całych wspólnot lub poszczególnych prowincji czy wybranych dzielnic w miastach.
 1. Ograniczenia zgromadzeń w przestrzeniach publicznych oraz prywatnych do 6 osób, za wyjątkiem osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym. Ograniczenia odnośnie do liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach mogą zostać zaostrzone przez władze lokalne.

Informacje dotyczące obostrzeń w poszczególnych regionach są aktualizowane na bieżąco i znajdują się na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia.

Informacji na temat procedury działania w przypadku wystąpienia objawów zarażenia koronawirusem udzielają operatorzy specjalnych infolinii.

Kto potrzebuje testu COVID-19 w Hiszpanii?

Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską będą musieli poddać się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia.

Lista lokalizacji, które władze hiszpańskie uznają obecnie za obarczone wysokim ryzykiem jest dość obszerna:

 • Większość krajów UE i strefy Schengen
 • Andora
 • Argentyna
 • Boliwia
 • Brazylia
 • Kanada
 • Chile
 • Kolumbia
 • Kuba
 • Gibraltar
 • Irlandia
 • Meksyk
 • Peru
 • Rosja
 • Afryka Południowa
 • Wielka Brytania
 • USA
 • Urugwaj
Wyjazd za granicę z Wielkiej Brytanii na wakacje jest nielegalny.

Przestrzegaj aktualnych zasad COVID-19 tam, gdzie mieszkasz: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

W Anglii musisz mieć uzasadniony powód wyjazdu za granicę i wypełnić formularz deklaracji.

Po powrocie przestrzegaj zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii z zagranicy (z wyjątkiem Irlandii).

Kwarantanna dla osób podróżujących do Hiszpanii

Niezależnie od powyższych ograniczeń, od 8 marca do 3 maja 2021 roku, osoby podróżujące połączeniami lotniczymi z lotnisk położonych na terytorium Brazylii, Republiki Południowej Afryki, Botswany, Komorów, Ghany, Kenii, Mozambiku, Tanzanii, Zambii, Zimbabwe, Peru oraz Kolumbii do Hiszpanii (z międzylądowaniem lub bezpośrednimi) zobowiązane będą do odbycia kwarantanny.

Czas trwania kwarantanny wynosić będzie 10 dni od przekroczenia granicy Hiszpanii. W przypadku pobytu w Hiszpanii krótszego niż 10 dni – cały czas pobytu. Kwarantanna może zostać skrócona, jeśli siódmego dnia pobytu wykonany zostanie test diagnostyczny, który wskaże wynik negatywny. Dopuszczalne będą testy RT-PCR lub testy antygenowe o swoistości równej lub większej niż 97% i czułości równej lub większej 90%.

W czasie kwarantanny należy pozostać w swoim domu lub miejscu zakwaterowania, ograniczając do niezbędnego minimum przemieszczanie się oraz kontakty z osobami trzecimi. Dozwolone będzie przemieszczanie się w celu zakupu żywności, leków i artykułów pierwszej potrzeby, uzyskania pomocy medycznej lub z powodu wyższej konieczności.

Dla osób podróżujących do Hiszpanii z państw trzecich

Ograniczenia wjazdowe dla osób podróżujących do Hiszpanii z państw trzecich obowiązują do 30 kwietnia 2021 roku. Zamknięte pozostają przejścia graniczne w Ceucie i Melilli. Ograniczenia nie obowiązują na granicy lądowej z Andorą.

W odniesieniu do obywateli państw trzecich (nie będących członkami UE), zakaz wjazdu nie dotyczy:

 • osób z prawem stałego pobytu w państwach UE, strefy Schengen, Andorze, Monako, Watykanie oraz San Marino,
 • posiadaczy długoterminowej wizy krajowej wydanej przez państwo UE lub strefy Schengen, udających się bezpośrednio do tego państwa,
 • pracowników transgranicznych,
 • pracowników służby zdrowia lub opiekunów osób starszych (w związku z działalnością zawodową),
 • kierowców transportu towarowego i załóg lotniczych(w związku z działalnością zawodową),
 • personelu dyplomatycznego, konsularnego i organizacji międzynarodowych, wojskowych i członków organizacji humanitarnych (w związku ze swoimi funkcjami),
 • osób studiujących w państwach UE, strefy Schengen (posiadających stosowne pozwolenie lub wizę),
 • pracowników wysoko wykwalifikowanych, których obowiązki zawodowe nie mogą być realizowane zdalnie (konieczne jest udokumentowanie sytuacji),
 • osób podróżujących w związku pilnymi, udokumentowanymi sprawami rodzinnymi,
 • osób, które udokumentują powody wyższej konieczności, lub których wjazd jest dopuszczalny z przyczyn humanitarnych.

Państwa trzecie, których rezydentów nie dotyczą powyższe tymczasowe ograniczenia podróży do UE:

 1. Australia
 2. Nowa Zelandia
 3. Rwanda
 4. Singapur
 5. Korea Południowa
 6. Tajlandia
 7. Chiny

Specjalne regiony administracyjne Chińskiej Republiki Ludowej, których rezydentów nie dotyczą powyższe tymczasowe ograniczenia podróży do UE:

 1. Specjalny Region Administracyjny Hongkong
 2. Specjalny Region Administracyjny Makau
Dzieci poniżej 6 roku życia są zwolnione z testu.

Podobnie osoby, które mogą udowodnić, że przeszły już COVID-19 i wyzdrowiały, nie muszą przechodzić kolejnego testu przed wyjazdem do Hiszpanii. Mogą to zrobić za pomocą zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozytywny wynik testu i wypisu lekarskiego stwierdzającego, że mogą bezpiecznie podróżować.

Który test COVID jest wymagany w Hiszpanii?

Obecne ograniczenia podróży do Hiszpanii nakazują pasażerom przyjeżdżającym z krajów i terytoriów wysokiego ryzyka przejść jeden z następujących testów nie później niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy Hiszpanii:

 • RT-PCR
 • RT-LAMP (ang. Reverse Transcriptase Loop-Mediated Isothermal Amplification)
 • TMA (ang. Transcription Mediated Amplification)

Minimalna grzywna w wysokości 3000 EUR może zostać nałożona na każdego, kto przyjeżdza do Hiszpanii (lotnisko, port, droga lądowa)  z krajów „wysokiego ryzyka” bez odpowiednich dowodów negatywnego wyniku testu PCR, TMA lub LAMP.

Obecnie dostępne są dwa rodzaje testów genetycznych wykonywanych w celu potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2: RT-PCR i RT-LAMP.

Testy genetyczne  wymagają zastosowania odpowiedniej procedury diagnostycznej. Wyizolowanie materiału genetycznego jest pierwszym krokiem. SARS-CoV-2 jest wirusem RNA, dlatego w tym przypadku test będzie analizował RNA. Materiał ten jest następnie powielany w warunkach wielokrotnych zmian temperatury w teście RT-PCR lub ‒ w przypadku testu RT-LAMP (FRANKD) ‒  w stałej temperaturze. Test RT-LAMP, który trwa poniżej 90 minut

Test RT-PCR (ang. reverse-transc.ription polymeraze chain reaction) to metoda oparta na klasycznej reakcji łańcuchowej polimerazy, charakteryzująca się wysoką czułością i precyzyjnością. Umożliwia oznaczenia ilościowe oraz jakościowe materiału genetycznego określonego patogenu w pobranym materiale, nawet przy niewielkiej wyjściowej próbce.

Test TMA został opracowany przez międzynarodową firmę Grifols, która jest pochodzenia hiszpańskiego i wykrywa obecność koronawirusa u testowanej osoby. Próbki pobiera się w podobny sposób jak test PCR, poprzez wymaz z nosa. Podobnie jak w przypadku testu PCR, proces ten szuka materiału genetycznego z koronawirusa, wzmacnia go i mierzy. Różnica w praktyce polega na tym, że wyniki pojawiają się w ciągu około dwóch godzin zamiast czterech w przypadku testu PCR, a test TMA jest zwykle tańszy.

Wszystkie te testy wykorzystują techniki molekularne do wykrywania wirusowego DNA i mają podobną wiarygodność.

Powyższy obowiązek nie dotyczy:

 1. Pracowników firm transportu drogowego, którzy wykonują obowiązki służbowe.
 2. Pracowników transgranicznych.
 3. Osób mających zameldowanie w strefie przygranicznej, poruszających się w promieniu 30 km od miejsca zamieszkania.
Hiszpańskie wymagania dotyczące certyfikatu COVID-19

Aby móc przejść przez hiszpańską kontrolę graniczną, podróżni  muszą posiadać zaświadczenie potwierdzające, że uzyskali negatywny wynik jednym z powyższych testów.

Świadectwo musi być w jednym z następujących języków:

 • hiszpański
 • język angielski
 • Francuski
 • Niemiecki

Ewentualnie, jeśli nie można uzyskać zaświadczenia w jednym z powyższych języków, wówczas, można do niego dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język hiszpański.

Dokument może być prezentowany w następujących formatach:

 • Na papierze
 • jako wersja elektroniczna

Oprócz negatywnego wyniku testu sprzed 72 godzin świadectwo musi zawierać następujące informacje:

 • Nazwisko pasażera
 • Numer paszportu / dowodu osobistego (musi być zgodny z dokumentem podróży używanym podczas podróży)
 • Data testu
 • Szczegóły ośrodka medycznego, który przeprowadził test COVID-19
 • Technika zastosowana w teście

Mierzenie temperatury będzie się odbywało poprzez kamery termowizyjne lub termometry bezkontaktowe. Za gorączkę będzie uznawana temperatura 37,5 °C oraz wyższa.

W przypadku stwierdzenia gorączki lub podejrzeń o wykazywanie objawów COVID-19, pasażer zostanie poddany kolejnej kontroli (powtórne mierzenie temperatury, badanie lekarskie). Jeśli podejrzenia okażą się uzasadnione zostanie uruchomiony alert sanitarny (wg protokołów przygotowanych wspólnie przez władze centralne i regionalne), a pasażer zostanie skierowany do odpowiedniego centrum medycznego.

Wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać na granicy.

UWAGA! Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie, którzy podróżują do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Pełna lista regionów ryzyka (w j. hiszpańskim) znajduje się na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia (lista obowiązująca w dniach 12-25.04.2021 r., lista obowiązująca w dniach 26.04.-9.05.2021 r.)

Czy istnieje standardowy test COVID dla Europy?

UE zmierza do wprowadzenia zestawu standardowych wymagań dla podróżnych wjeżdżających do państw członkowskich Unii Europejskiej i strefy Schengen z krajów trzecich. Każdy członek EU jest ostatecznie odpowiedzialny za własną politykę imigracyjną i ograniczenia w podróżowaniu.

Niektóre kraje, takie jak Francja, zamknęły granice z innymi krajami UE i Schengen, a także dla podróżnych z krajów trzecich. Tymczasem ograniczenia wjazdu i wymagania związane z COVID są różne w różnych częściach regionu.

Komisja Europejska doradza państwom członkowskim w zakresie nakładanych przez nie ograniczeń i zaleca skoordynowane podejście we wszystkich krajach UE. Pomysł ten został poparty przez polityków w różnych krajach, w tym w Hiszpanii, która wezwała inne kraje do wydawania certyfikatu szczepień przeciwko COVID-19.

Granica lądowa z Portugalią

Do 1 maja 2021 roku obowiązuje tymczasowe przywrócenie kontroli na granicy lądowej z Portugalią.

Dozwolony jest wjazd na terytorium Hiszpanii:

a) obywateli Hiszpanii, ich małżonków lub osób pozostających z nimi w zarejestrowanych związkach partnerskich, ich wstępnych i zstępnych, którzy mieszkają pod ich opieką, pod warunkiem że podróżują z nimi lub na spotkanie z nimi,

b) osób mieszkających w Hiszpanii (które zobowiązane będą do udokumentowania informacji o miejscu stałego pobytu), jak również osób studiujących w Hiszpanii,

c) mieszkańców innych państw członkowskich UE, państw strefy Schengen lub Andory, Monako, Watykanu lub San Marino, którzy udokumentują podróż powrotną do miejsca stałego pobytu,

d) osób, które planują podróż tranzytową przez terytorium Hiszpanii lub pobyt na terytorium Hiszpanii ze względów zawodowych; dot. m.in. pracowników przygranicznych, pracowników służby zdrowia i transportu (każdorazowo należy udokumentować powód podróży),

e) osób, które udokumentują konieczność podróży z powodu siły wyższej lub ze względów humanitarnych,

f) akredytowanych członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i organizacji międzynarodowych zlokalizowanych na terytorium Hiszpanii, o ile podróż związana jest z wykonywaniem ich obowiązków służbowych; uczestników wizyt państwowych, członków sił i organów bezpieczeństwa oraz Sił Zbrojnych w ramach wykonywania ich obowiązków służbowych.

Jak wygląda powrót do Polski?

Od 28 grudnia 2020 r. obowiązkowej kwarantannie podlegają osoby, które przekroczyły granicę Polski (stanowiącą zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną granicę UE) samolotem, autobusem lub innym środkiem transportu zbiorowego – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy.

Od 23 stycznia z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Test jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.

Ważne! Jeśli zostałeś zaszczepiony na COVID-19 nie będziesz skierowany na kwarantannę. Zasada obowiązuje od 28 grudnia 2020 r.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 30 MARCA 2021

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Ważne! Od 14 stycznia 2021 r. nie obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym.

Dodatkowe pytania i odpowiedzi znajdziesz tutaj.

A na zakończenie…

❤️️ Mam nadzieję, że powyższe materiały są dla Ciebie przydatne. Jeśli tak to pomyśl nad donacją na potrzeby dalszego rozwoju tej strony poprzez: https://ko-fi.com/polacos

Odwiedź nas na:

🗺 Poznaj nasze przewodniki po miastach w Hiszpanii: https://bit.ly/polacos-atrakcje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *