Edukacja w Hiszpanii

Edukacja w Hiszpanii – Najlepszy poradnik w sieci

Jeśli planujesz przeprowadzić się z rodziną do Hiszpanii, ten przewodnik po hiszpańskiej edukacji jest tym czego szukasz i który pomoże Ci zapisać dziecko do hiszpańskiego systemu edukacji od początków jego nauki czyli szkoły podstawowej aż do szkoły średniej i wyższej. Edukacja w Hiszpanii jest trudna w zrozumieniu także warto się do tego przygotować.

Zrozumienie systemu edukacji w Hiszpanii może być zniechęcającym zadaniem, które będzie znacząco utrudnione, jeśli nie mówisz po hiszpańsku. Masz jednak możliwość wyboru spośród wielu hiszpańskich i międzynarodowych szkół, aby zapisać dziecko w hiszpańskim systemie edukacji. Ten przewodnik po hiszpańskim systemie szkolnym poprowadzi Cię przez każdy poziom hiszpańskiego systemu edukacji, od szkoły podstawowej, poprzez dwa poziomy szkoły średniej, aż po egzaminy wstępne  szkolnictwa wyższego.

Edukacja hiszpańska

Poziom wykształcenia w Hiszpanii uległ znaczącej poprawie w ciągu ostatnich 25 lat dzięki wzrostowi wydatków i reformom edukacyjnym. Ostatnie badanie OECD / PISA (2015) dotyczące standardów edukacji 15-latków w 70 krajach i gospodarkach wykazało, że wyniki Hiszpanii w zakresie matematyki, czytania i ogólnej nauki znajdują się nieco powyżej średniej OECD. Hiszpania jest obecnie w rankingu na 30 miejscu z 70. Kraj uzyskał szczególnie wysokie oceny pod względem poczucia przynależności uczniów w szkole, zajmując 1. miejsce we wszystkich ocenianych krajach.

Obecnie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – MECD) ponosi ogólną odpowiedzialność za kształcenie w Hiszpanii, ale 17 regionów autonomicznych podejmuje większość decyzji dotyczących własnego systemu edukacji.

Edukacja religijna w Hiszpanii jest oferowana w szkołach państwowych, ale jest opcjonalna. Szkoły są zazwyczaj koedukacyjne i tam, gdzie to możliwe, dzieci ze specjalnymi potrzebami są zintegrowane z całą szkołą. Nauczanie domowe jest legalne ale niezbyt popularne w Hiszpanii.

Wybór szkoły w Hiszpanii

Nabór dzieci do szkół państwowych jest ustalany zgodnie z rejonizacją (dla szkół podstawowych i średnich), więc to powinno wpłynąć na twoją decyzję o miejscu zamieszkania. Niektóre szkoły państwowe w niektórych rejonach Hiszpanii będą uczyć w języku oficjalnym danego regionu zamiast w języku hiszpańskim. Tak więc w Katalonii, Galicji, Walencji lub Kraju Basków przedmioty mogą być nauczane odpowiednio w katalońskim, galicyjskim, walenckim lub baskijskim. Nie zawsze tak jest, ale jest to coś, o co należy zapytać, ponieważ będzie to oznaczać, że twoje dziecko będzie nauczane w języku oficjalnym danego regionu, zanim nauczy się hiszpańskiego. Większość dzieci opanowuje zarówno język lokalny, jak i hiszpański (Castellano) w ramach ogólnego systemu kształcenia.

Szkoły różnią się pod względem wielkości i jakości kształcenia, ale często zapewniają zaskakująco opiekuńcze i przyjazne środowisko dla małych dzieci. Szkoły na obszarach o skoncentrowanej populacji obcokrajowców mogą pozostawać w tyle za ogólnymi standardami, ponieważ uczniowie nie mówią po hiszpańsku jako pierwszym języku i ich postępy w nauce na zajęciach mogą być niższe. Przed zakupem nieruchomości warto poszukać odpowiednia szkołę dla swoich dzieci, w przeciwnym razie Twoje dziecko z uwagi na rejonizacje może nie dostać się do preferowanej szkoły.

Poradnik o edukacji w Hiszpanii

Lokalne i międzynarodowe szkoły w Hiszpanii

Większość uczniów w Hiszpanii uczęszcza do lokalnych szkół, które są bezpłatne. Jednak rodziny mogą rozważyć również międzynarodowe szkoły, które ułatwią przejście dziecka poprzez kontynuację nauki w znanym języku (jest kilka polskich placówek ale głównie wykładany jest język angielski) i programie nauczania. Wiek dziecka i długość pobytu w Hiszpanii to tylko niektóre z czynników, które należy wziąć pod uwagę.

Obowiązkowa edukacja w Hiszpanii

Opierając się na Ley Orgánica de Educación lub Podstawowym Prawie Edukacji, edukacja w Hiszpanii jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci i młodzieży będącej rezydentem w wieku od 6 do 16 lat: z wykształceniem podstawowym (primaria) trwającym sześć lat, a następnie obowiązkowe cztery lata wykształcenia średniego (Educación Secundaria Obligatoria lub ESO), na końcu którego otrzymuje się świadectwo ukończenia edukacji. Wszyscy uczniowie otrzymują podstawowe szkolenie zawodowe na poziomie szkoły średniej.

Władze oświatowe mają obowiązek pomagać zagranicznym studentom w integracji i muszą zapewnić specjalne programy, aby to zrobić.

Edukacja w Hiszpanii jest bezpłatna w Hiszpanii od przedszkola do 18 lat, chociaż w niektórych regionach rodzice mogą zostać poproszeni o zapłacenie za książki, inne materiały i zajęcia pozalekcyjne. Pomoc finansowa może być dostępna tylko w niektórych przypadkach – sprawdź w swoim regionie autonomicznym.

Wakacje szkolne w Hiszpanii

Rok szkolny będzie się różnić w zależności od regionu, a także będzie miał wpływ na to, czego dziecko się uczy oraz specyfikacja danej szkoły. W Hiszpanii rok szkolny rozpoczyna się zwykle w połowie września i trwa do połowy czerwca. Hiszpania ma jedne z najdłuższych wakacji szkolnych w całej Europie.

Zazwyczaj dwa tygodnie urlopu przypada na Boże Narodzenie, dwa tygodnie na Wielkanoc i na długie letnie wakacje około 10-11 tygodni. Dzieci przemieszczające się ze szkoły podstawowej do średniej czasem otrzymają dodatkowy tydzień lub dwa wakacje letnie, co może obejmować nawet wyjazd poza szkołę za granicę.

Sprawdź na stronie internetowej swojej prowincji lub szkoły dokładne daty. Szkoły są również zamknięte w święta państwowe i święta religijne.

Poradnik o edukacji w Hiszpanii

Tydzień szkolny w Hiszpanii

Tygodniowy plan zajęć różni się w zależności od szkoły i regionu. Generalnie większość dzieci uczęszcza do szkół podstawowych od 9 rano i zostaje w niej do południa, Długa przerwa na lunch to w zasadzie trzy godziny. Zajęcia zaczynają się ponownie o 15:00 i kończą o 17:00. Zarówno szkoły prywatne jak i państwowe opiekują się dzieckiem od początku do końca dnia lekcyjnego (od 9 do 17). Lunch w szkole zazwyczaj jest dostępny, chociaż niektóre dzieci przynoszą własne jedzenie lub ewentualnie wracają do domu na obiad. Obiad uważany jest za główny posiłek dnia hiszpańskiego, a jeśli twoje dzieci jedzą szkolny obiad, będą zachęcane do zjedzenia pożywnego posiłku wraz z innymi dziećmi.

W niektórych miastach dzień szkolny może kończyć się o 14.00, z krótką przerwą na lunch lub bez przerwy. Niektóre szkoły mogą również zdecydować się na otwarcie pół dnia we wrześniu i czerwcu. Szkoły w dużych miastach mogą prowadzić dodatkowe zajęcia przed godziną 9:00 jak i po szkole.

Godziny w szkołach średnich są dłuższe, niektóre szkoły zaczynają zajęcia około 8-8:30 rano, a kończą o 17.30. W niektórych przypadkach szkoły średnie mogą nie zapewniać nadzoru podczas przerwy na lunch, a Twoje dziecko albo będzie musiało wrócić do domu, albo będziesz musiał je odebrać. Starsi uczniowie mogą oczekiwać prac domowych zadawanych do domu.

Praca domowa odgrywa dużą rolę w edukacji dzieci w Hiszpanii. Badania pokazują, że co piąte dziecko w Hiszpanii spędza dwie i pół godziny dziennie na zadaniach domowych (rodzice grozili strajkiem pracy domowej w weekendy w 2016 r.) Wytyczne zalecają, aby pięciolatki otrzymywały 10 minut pracy domowej dziennie, zwiększane o 10 minut każdego kolejnego roku.

Struktura hiszpańskiego systemu edukacji

Hiszpański system edukacji dzieli się na cztery etapy, z których dwa są obowiązkowe:

 • Żłobek (Guarderia) – opcjonalna | (0 – 3 lat)
 • Przedszkole (educación infantil) – opcjonalna | (3 – 6 lat)
 • Szkoła podstawowa (educación lub escuela primaria) – obowiązkowa | (6 – 12 lat)
 • Szkoła średnia (educación secundaria obligatoria – E.S.O) – obowiązkowa |  (12 – 16 lat)
 • Szkoła średnia II stopnia (bachillerato – odpowiednik matury) – opcjonalnie | (16 – 18 lat)
 • Szkoła wyższa (Diplomatura – 3 lata ) – opcjonalnie
 • Szkoła wyższa (Licenciatura – 2 lata)  – opcjonalnie

Przedszkole w Hiszpanii (educación infantil)

Pierwsze sześć lat edukacji w Hiszpanii jest znane jako educación infantil. Jest podzielony na dwa etapy.

Pierwszym etapem jest żłobek (guarderia), które przyjmuje dzieci w wieku od około trzech miesięcy do trzech lat, ale nie jest to ustalone przez państwo. Guardería może być prywatna lub państwowa, ale obie wymagają miesięcznej opłaty.

Drugi etap to przedszkole (escuela infantil), które przyjmuje dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Przedszkola znajdują się w państwowych szkołach podstawowych i są bezpłatne. Większość dzieci uczęszcza do trzyletniej szkoły i rozwija swoje umiejętności fizyczne i umysłowe. Od czwartego roku życia uczą się czytać i pisać, a do czasu ukończenia Educación Infantil poznają cały alfabet. Nacisk kładziony jest na poznawanie różnych aspektów różnych kultur, środowiska i umiejętności związanych z umiejętnościami, które przydadzą się w życiu.

Przedszkola są doskonałym sposobem na wprowadzenie dzieci do języka i kultury hiszpańskiej.

Hiszpańska szkoła podstawowa (educación / escuela primaria)

Szkoły podstawowe znane są jako escuelas lub colegios (chociaż ten drugi termin jest czasem używany w odniesieniu do szkół półprywatnych i prywatnych). Obowiązkowe jest, aby dzieci uczęszczały do ​​szkoły podstawowej w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat, i zwykle trwa to do 12 roku życia. Istnieją trzy dwuletnie etapy lub cykle, w sumie sześć lat akademickich:

 • Primer Ciclo – wiek 6-8 lat
 • Segundo Ciclo – 8-10 lat
 • Tercer Ciclo – 10-12 lat

Dzieci uczą się języka i literatury hiszpańskiej (w tym języka i literatury regionu autonomicznego), matematyki, nauk przyrodniczych i społecznych (takich jak historia, geografia i biologia), sztuki, języka obcego (a czasami drugiego języka obcego w w trzecim cyklu nauczania (Tercer ciclo)) i wychowania fizycznego. Wszyscy uczniowie mają codzienny czas poświęcony na czytanie. W trzecim cyklu studiują Educación para la Ciudadanía, czyli rozważania moralne i społeczne. Możesz również zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dziecko brało udział w lekcjach religii (wiary katolickiej).

Uczniowie w klasach są mieszani, a rodzice mogą zobaczyć nauczycieli, którzy chcą omówić postępy swojego dziecka. Zadania domowe zaczynają się od pierwszego roku, a egzaminy od około trzeciego roku szkoły podstawowej.

Dzieci są regularnie oceniane. Możliwe oceny to:

 • niewystarczające (IN) – niewystarczające
 • suficiente (SU) – wystarczający
 • bien (BI) – dobrze
 • notable (NT) – bardzo dobre
 • sobresaliente (SB) – znakomity

Jeśli uczniowie nie osiągną zadowalającego poziomu wykształcenia pod koniec pierwszego lub trzeciego cyklu, być może będą musieli powtórzyć rok przed przejściem do E.S.O. W czasie wakacji szkolnych uczniowie często uczęszczają na dodatkowe zajęcia, aby nadrobić zaległości.

Szkoła średnia (Educación Secundaria Obligatoria) w Hiszpanii

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie rozpoczynają naukę w obowiązkowej szkołe średniej w Hiszpanii (Educación Secundaria Obligatoria – ESO) w wieku od 12 do 16 lat. Mogą zostać przyjęte do szkoły państwowej (Instituto de Educación Secundaria), szkoły prywatnej (Colegio Privado) lub finansowanej przez państwo ale działającej jako instytucja prywatna (Colegio Privado Concertado).

System szkół średnich w Hiszpanii został poważnie zmodernizowany w ostatnich latach. Odeszli od tradycyjnego modelu uczenia się na pamięć. Jest teraz bardziej nastawiony zespołową pracę nad projektami i ciągłą oceną indywidualną. Szkoły hiszpańskie mają na przykład luźną atmosferę i mniej dyscyplinują uczniów, a rodzina ma pomagać dziecku w nauce.

Szkoła średnia w Hiszpanii podzielona jest na dwa cykle: od 12 do 14 lat i od 14 do 16 lat. W obu cyklach obowiązują przedmioty podstawowe i przedmioty fakultatywne. Podstawą programu nauczania jest zazwyczaj język i literatura hiszpańska (oraz język i literatura regionu autonomicznego, jeśli dotyczy), matematyka, geografia, historia, język obcy i wychowanie fizyczne. Przedmiotami opcjonalnymi są muzyka, technologia, drugi język obcy i nauki społeczne / moralne. Pod koniec tych dwóch lat program nauczania operuje na przedmiotach podstawowyuch, a uczniowie muszą wybrać przedmioty opcjonalne, które obejmują: nauki przyrodnicze i społeczne, muzykę, technologię czy sztukę. Religia jest opcjonalna.

Studenci są regularnie oceniani i mogą powtarzać rok, jeśli nie osiągną oczekiwanego poziomu. Uzzniowie nie mogą powtarzać roku więcej niż dwa razy.

Jeśli uczniowie ukończą czteroletni okres nauczania i uzyskają oczekiwane oceny, wówczas otrzymają dyplom ukończenia szkoły średniej (Graduado en Educación Secundaria). Następnie mogą rozpocząć naukę w szkole średniej II stopnia, aby zrobić maturę (bachillerato), co da im możliwość ubiegania się o przyjcie na studia wyższe. Uczniom, którzy nie zdają matury wówczas może zostać przyznany certyfikat ukończenia szkoły (certificado de escolaridad / escolarización).

Obowiązkowa edukacja w Hiszpanii kończy się pod koniec E.S.O. W wieku 16 lat uczniowie mogą wybrać studia (po uzyskaniu bachillerato), podjąć naukę  w szkole zawodowej (formación profesional lub Ciclos Formativos), które będzie nastawione na konkretną pracę lub mogą całkowicie zaniechać edukacji. Niektórzy studenci łączą naukę w szkole ze szkoleniem w miejscu pracy, aby zdobyć dyplom technika – Certificado de Técnico.

Szkoła średnia II stopnia w Hiszpanii (bachillerato)

Chociaż nauka ta nie jest obowiązkowa, uczniowie mogą kontynuować naukę.

Bachillerato
W wieku 16 lat uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę, mogą uczyć się przez kolejne dwa lata, aby zdobyć certyfikat Bachillerato. Jest to mniej więcej odpowiednik polskiej matury. Jest to zaświadczenie potrzebne, aby móc aplikować na studia wyższe, aczkolwiek studenci będą musieli również przystąpić do egzaminu wstępnego na uczelnię (Prueba de Acceso a la Universidad lub “Selectividad”).

Wszyscy uczniowie uczą się podstawowych przedmiotów (hiszpański, język obcy i historia), ale muszą również wybrać jeden obszar dodatkowy: nauki przyrodnicze i zdrowotne, nauki ścisłe i inżynieria, nauki społeczne, humanistyczne lub artystyczne. Ocenia się około dziewięciu przedmiotów z corocznymi wynikami egzaminów z każdego przedmiotu zebranych w celu uzyskania ogólnej oceny: 10.

Uzyskanie Bachillerato umożliwi studentowi przystąpienie do egzaminów wstępnych na studia (Selectivo).

Aby przystąpić do egzaminu nadzorowanego przez państwo Selectivo, przyszły student musi zdać 7-8 egzaminów w ciągu trzech dni kolejnych dni o trudności takiej jak egzamin Bachillerato. Następnie zostają oceniani w skali do 10 (jak system Bachillerato). Ocena ta zostanie dodana do wyniku Bachillerato i będzie to końcowa ocena uniwersytecka – chociaż wyniki egzaminu Bachillerato będą stanowić 60% końcowego poziomu oceny i 40% oceny Selectivo. Ocena będzie określać, co mogą studiować na danym uniwersytecie.

Ciclos Formativos
Kursy zawodowe organizowane przez Institutos mają na celu zapewnienie praktycznego szkolenia w zakresie umiejętności takich jak hydraulika, elektrotechnika, fryzjerstwo itp. Kursy zawodowe trwają cztery lata i dają kwalifikacje powszechnie uznawane w całej Hiszpanii. Jest to mniej więcej odpowiednik szkoły technicznej/zawodowej w Polsce.

Ciclos Formativos składa się z dwóch części:

 • Grado Medio – trwa dwa lata i zapewnia podstawowy poziom szkolenia.
 • Grado Superior – trwa kolejne dwa lata i może zostać rozpoczęte, gdy uczeń ma 18 lat. Jeśli uczeń uzyska poziom Grado Superior, uzyska również dostęp do systemu uniwersyteckiego. Grado Superior jest również możliwy dla uczniów którzy zdali Bachillerato.

Poradnik o edukacji w Hiszpanii

Studia państwowe i Uniwersytety politechniczne

Ci, którzy zdali Bachillerato z wymaganymi ocenami i chcą kontynuować naukę na studiach, muszą przystąpić do egzaminów wstępnych w czerwcu. W całej Hiszpanii istnieją państwowe uczelnie, które zapewniają stopnie naukowe (diplomaturas) i stopnie zawodowe (licenciaturas) oraz dodatkowe kształcenie po ukończeniu studiów.

Pomoc językowa w szkołach hiszpańskich

Lekcje w hiszpańskich szkołach państwowych prowadzone są w języku hiszpańskim lub czasem w języku regionalnym, takim jak kataloński lub baskijski. Szkoły zazwyczaj oceniają umiejętności dzieci w języku hiszpańskim i jeśli potrzebują one pomocy w nauce języka, mogą otrzymać dodatkowe lekcje. Szkoły mogą umieszczać dzieci w odpowiedniej klasie ze względu na ich poziom rozumienia – nawet z udziałem młodszych dzieci – dopóki ich język nie poprawi się do tego stopnia, że ​​będą mogli podążać z materiałem z dziećmi w ich wieku. Z reguły im młodsze dziecko, tym łatwiej i szybciej uczy się nowego języka. Niektóre dzieci mogą niestety powtarzać rok.

Niektóre szkoł, w których jest dużo emigrantów, oferują intensywne kursy językowe, na które uczęszcza się przez kilka pierwszych tygodni wraz ze zwykłym trybem nauczania. Jeśli szkoła nie oferuje dodatkowej pomocy, być może trzeba zorganizować prywatne lekcje z nauczycielem.

Poradnik o edukacji w Hiszpanii

Nauczanie domowe w Hiszpanii

Niewielu rodziców decyduje się na naukę swojego dziecka w domu,jest to legalny proceder i istnieją takie organizacje, jak Association para le Libre Educacion (ALE), które doradza i wspiera tych, którzy to robią.

Plusy i minusy szkoły hiszpańskiej

Jeśli planujesz pozostać w Hiszpanii na dłużej lub masz małe dzieci (pierwsze lata szkoły podstawowej lub młodsze), to dobrym pomysłem może być wysłanie dziecka do jednej z hiszpańskich szkół hiszpańskich. Twoje dziecko będzie mieszało się z hiszpańskimi dziećmi i szybko nauczy się języka i zintegruje się z hiszpańską kulturą.

Może pomóc, jeśli mówisz po hiszpańsku, ponieważ prawdopodobnie będziesz potrzebować go, aby porozmawiać z nauczycielami, z których większość nie będzie mówić w języku angielskim, a także pomóc swoim dzieciom w odrabianiu zadań domowych. Obcowanie dziecka z innym językiem od pierwszego dnia może wywierać na nim presję dużo większą niż zmiana szkoły w poprzednim miejscu zamieszkania.

Starsze dzieci mogą mieć trudności z dostosowaniem się, ponieważ będą uczyć się nowego języka, nowego programu nauczania i prawdopodobnie będą tęsknić za starymi przyjaciółmi i środowiskiem. Jeśli zdecydujesz się wysłać dziecko do hiszpańskiej szkoły, upewnij się, że pozwalasz dziecku na przystosowanie się do nowej sytuacji, a to może trochę potrwać.

Inną kwestią jest to, że szkoły państwowe w Hiszpanii zazwyczaj nie oferują wielu zajęć pozalekcyjnych, takich jak sport, sztuki teatralne czy muzyka, więc rodzice muszą organizować dzieciom czas. Co więcej, liczebność w klasach szkół państwowychsą zwykle większe – nawet do 30 uczniów – niż w szkołach prywatnych w Hiszpanii.

Przewaga szkół prywatnych w Hiszpanii

Około jedna trzecia hiszpańskich dzieci i młodzieży uczęszcza do prywatnych szkoły. Niektóre szkoły prywatne są finansowane przez państwo (colegio privoado-concertado), a opłaty są subsydiowane z budżetu prowincji, a więc są tańsze niż te w pełni niezależne (colegios privados).

Szkoły prywatne w Hiszpanii mają zazwyczaj mniejsze klasy, mają większy wybór przedmiotów, posiadają lepsze wyposażenie w szkole i oferują więcej zajęć pozalekcyjnych niż szkoły państwowe. Większość prywatnych szkół jest otwarta od poniedziałku do piątku, mogą być szkołami dziennymi i same ustalają terminy rejestracji niezależnie od hiszpańskiego systemu edukacji.

Zapisy dziecka do szkoły

Aby rozpocząć naukę dziecka w hiszpańskim systemie edukacji,  możesz wybrać szkołę państwową, prywatną szkołę hiszpańską (z których większość jest dotowana przez państwo) lub szkołę całkowicie niezależną, która obejmuje większość szkół międzynarodowych i zagranicznych.

Szkoły mają określoną ilość miejsc dla uczniów i są one oferowane w pierwszej kolejności osobą z danej rejonizacji, posiadającej nauczyciela w danej placówce lub rodzeństwo także uczy się w danej szkole, więc jeśli wybrana przez Ciebie szkoła jest popularna, powinieneś się upewnić, że wiesz o wszystkich datach rejestracji i zapiszesz swoje dziecko jak najszybciej. Terminy zapisów różnią się w zależności od miejsca zamieszkania i szkoły. Rejestracja zazwyczaj odbywa się przez dwa lub trzy miesiące w okresie od lutego do maja, w roku w którym twoje dziecko ma rozpocząć naukę.

Jako rodzic obcokrajowiec powinieneś zapewnić sobie czas na zapisanie dziecka do szkoły w Hiszpanii, ponieważ proces ten może czasem trwać długo. Twój urząd miasta (ajutamiento) w miejscu w którym mieszkasz powie ci jakie są wymagania, ponieważ sam proces i dokumenty które należy złożyć różnią się w zależności od regionu. Pamiętaj, aby zawsze zapytać, czy jakiekolwiek dokumenty muszą być oficjalnie przetłumaczone.

Musisz zarejestrować się na Padrón (oficjalnym rejestrze mieszkańców) w lokalnym urzędzie miasta (ayuntamiento), zanim będziesz mógł zapisać dziecko do szkoły państwowej. Po zarejestrowaniu się powinnaś udać się do wydziału edukacji, aby otrzymać formularz rejestracji do szkoły, a w sytuacji kiedy wynajmujesz mieszkanie, również potwierdzenie zamieszkiwania pod danym adresem. Zwróć uwagę iż zazwyczaj jest bardzo duża kolejka w tym wydziale w miesiącach rejestracji dziecka do szkoły.

Może być konieczne złożenie:

 • akt urodzenia dziecka (przetłumaczone) lub paszport
 • Paszport
 • Numer NIE (Número de Identidad de Extranjero)
 • aktualne świadectwo szczepienia / zaświadczenie lekarskie (przetłumaczone)
 • dowód rezydencji w Hiszpanii.

PAMIĘTAJ! Lepiej zawczasu przygotować wszystkie możliwe dokumenty – nigdy nie wiesz czego urzędnik może oczekiwać od ciebie.

Możesz również zostać poproszony o dostarczenie dwóch zdjęć paszportowych i wszelkich świadectw szkolnych lub wyników egzaminów z poprzedniej szkoły. Jeśli Twoje dziecko rozpocznie trzeci rok nauki w szkole średniej, musisz również zweryfikować wykształcenie dziecka przez MECD w procesie zwanym convalidación lub homologación. Najlepiej zrobić to przed przyjazdem do Hiszpanii.

Procedura convalidación wymaga wysłania odpowiednich formularzy z Departamentu Edukacji (MECD) wraz ze świadectwami szkolnymi dziecka i / lub wynikami egzaminacyjnymi i jego aktem urodzenia. Dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły aż do momentu wydania oficjalnych dokumentów i pieczęci przez hiszpański Departament Edukacji. Proces ten może potrwać od trzech do sześciu miesięcy, chociaż dokument potwierdzający złożenie dokumentów w Ministerstwie Edukacji w procedurze convalidación pozwala na rozpoczęcie nauki twojego dziecka w szkole , aby rozpocząć szkołę.

Proces zgłaszania się do szkół państwowych w Hiszpanii może różnić się w zależności od miast i prowincji autonomicznych. Możesz znaleźć więcej informacji o dokładnych wymaganiach na stronach internetowych:

Madryt

Informacje są na stronie Wspólnoty Madryt, gdzie można wyszukać konkretne szkoły i znaleźć informacje na temat edukacji. Strona internetowa Rady Miejskiej Madryckiej zawiera również sekcję poświęconą edukacji.

Barcelona

Wiele informacji można znaleźć na stronie internetowej Generalitat de Catalunya, obejmującej wszystkie poziomy edukacji, w tym szczegóły dotyczące procesów składania wniosków. Oficjalna strona internetowa informacji o szkołach w Barcelonie jest dostępna tutaj. Możesz znaleźć szczegóły lokalnych szkół.

Walencja

Informacje na temat usług edukacyjnych w Walencji można znaleźć na stronie internetowej Educacio Valencia, chociaż wszystkie informacje na tej stronie internetowej są w języku hiszpańskim, jest ona niesamowitym źródłem informacji.

Malaga

Strona internetowa Rady Miejskiej Malagi zawiera szczegółowe informacje na temat obiektów szkolnych, a także informacje na temat stypendiów sportowych i stypendiów naukowych.

Sewilla

Informacje na temat usług edukacyjnych w Sewilli są publikowane na stronie internetowej Rady Miejskiej. Obejmuje to w szczególności programy edukacyjne działające w mieście.

O co zapytać podczas wyboru szkoły?

Jeśli możesz, odwiedź szkołę i spotkaj się z dyrektorem szkoły. Często są dni otwarte w szkołach. Dowiedź się kiedy i przyjdź.

Zapytaj przynajmniej o:

 • Czy lekcje będą prowadzone w języku hiszpańskim? Jaki język dodatkowy będzie dostępny?
 • Jakie języki są obowiązkowe lub opcjonalne?
 • Co zawiera program nauczania? Poproś, aby mieć możliwość spojrzenia na typowy harmonogram nauczania.
 • Jakie certyfikaty języków obcych wydaje szkoła ? Czy są uznawane międzynarodowo?
 • Jakiej narodowości stanowią inni uczniowie?
 • Jeśli jest to szkoła prywatna, co obejmuje lub nie obejmuje miesięcznych opłat?
 • Jakie są warunki opłat?
 • Czy obiady są serwowane w szkole?
 • Czy nauczanie religii jest podstawą?
 • W jakich godzinach odbywają się zajęcia?
 • Czy szkoła oferuje dodatkowe zajęcia np. nauka tańca, sporty walki, piłka nożna, dodatkowy angielski.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

No i to na ten moment wszystko, jeżeli coś się zmieni wówczas zaktualizuje ten wpis(Dane pochodzą z dnia daty publikacji wpisu – 10 Luty 2019). Jeżeli masz inne uwagi i informacje w stosunku do tego artykułu to napisz do mnie. W artykule mogą znajdować się nieznaczne błędy i pomimo że staram się je wyłapywać nie zawsze się to udaje. Jak znajdziesz jakiś to również daj znać.

Jeżeli chcesz abyśmy zajęli się całym procesem rejestracji i wyboru szkoły dla twoich pociech, nie wahaj się do nas napisać. Cały proces jest trudny, w szczególności dla osób, które nie mówią po hiszpańsku i nie znają systemu edukacji w Hiszpanii oraz zasad nimi panującymi.

One thought on “Edukacja w Hiszpanii – Najlepszy poradnik w sieci”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *