Szczepienia COVID-19 w Hiszpanii

Szczepienia COVID-19 w Hiszpanii dla cudzoziemców – pytania i odpowiedzi

Wiemy, że niektórzy z Państwa obawiają się, w jaki sposób będą mogli otrzymać szczepionkę Covid-19 w Hiszpanii – szczególnie ci z Państwa, którzy nie korzystają z państwowej opieki zdrowotnej. Rząd hiszpański bardzo jasno stwierdził, że w ramach zdrowia publicznego dostarczy szczepionkę każdemu w Hiszpanii, niezależnie od narodowości i sposobu dostępu do opieki zdrowotnej w Hiszpanii. Jeśli jesteś już zarejestrowany w państwowej służbie zdrowia, skontaktuje się z Tobą regionalna służba zdrowia, aby umówić Cię na wizytę, kiedy nadejdzie Twoja kolej na szczepienie. Ponieważ system opieki zdrowotnej w Hiszpanii działa na poziomie regionalnym, sposób dostępu do szczepionki będzie się różnił w zależności od miejsca zamieszkania.

Otrzymaliśmy następujące informacje od regionalnych organów opieki zdrowotnej w Hiszpanii dla tych, którzy nie są zarejestrowani w państwowej służbie zdrowia i nadal poszukujemy informacji dla wszystkich regionów. Prosimy pamiętać, że są to informacje od władz hiszpańskich i mogą ulec zmianie.

Każdego dnia otrzymujemy wiadomości od naszych czytelników, którzy pytają nas o to, kiedy opieka zdrowotna skontaktuje się z nimi w sprawie szczepionki i czy w ogóle będą się kwalifikować do jej otrzymania. Inni obawiają się, że zostaną pominięci, ponieważ nie są zarejestrowani w hiszpańskim ośrodku zdrowia.

Poniżej odpowiadamy na tyle pytań na ile jesteśmy w stanie udzielić, biorąc pod uwagę informacje, które obecnie posiadamy z Ministerstwa Zdrowia.

Czy mogę otrzymać szczepionkę?

Tak. Władze hiszpańskie jasno określiły, że niezależnie od narodowości i rodzaju posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego, każdy mieszkaniec Hiszpanii będzie mógł otrzymać szczepionkę.

Władze podkreśliły, że nie będzie rozróżnienia między obywatelami i nie-obywatelami i zobowiązały się do zaszczepienia wszystkich osób w kraju, niezależnie od ich statusu prawnego i tego, czy są zarejestrowane w systemie opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych.

Ważne jest, aby zrozumieć, że kampania szczepień jest koordynowana przez rząd hiszpański i organy zdrowia publicznego. Prywatne firmy ubezpieczeniowe nie będą samodzielnie podawać szczepionek swoim klientom.

Czy istnieje lista oczekujących?

Nie. W Internecie krążyło wiele plotek, że istnieje/istniała lista oczekujących na szczepienie. Nie jest to prawdą i zostało obalone przez niektóre władze regionalne, w tym rząd regionalny Walencji, który powiedział:

“Nie ma takiej listy. Osoby, które kwalifikują się do szczepionki, zostaną zaszczepione zgodnie z grupą ryzyka, do której należą, zgodnie z programem szczepień”.

Jak się ze mną skontaktują?

Jak na razie nie ma jasnych wskazówek, w jaki sposób ludzie będą się kontaktować, aby zostać zaszczepionym, jednak można być pewnym, że szczepionka zostanie podana przez regionalne władze zdrowotne w miejscu zamieszkania.

Niezależnie od tego, czy jest się uprawnionym do bezpłatnej opieki zdrowotnej, czy też posiada się prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zaleca skontaktować się z miejscowym ośrodkiem zdrowia i zarejestrować się w nim.

Ze względu na pandemię, zaleca się kontakt telefoniczny w celu umówienia się na wizytę w rejestracji.

W większości przypadków będziesz musiał podać następujące informacje:

  • Paszport (oryginał i  dwie kserokopie)
  • certyfikat rezydencji (zielony certyfikat A4 lub nowy TIE, jeśli go posiadasz. (oryginał i kserokopie)
  • Zaświadczenie zameldowania – Certificado de Empadronamiento (oryginał i kserokopia)
  • Jeśli chcesz zarejestrować swoje dzieci, musisz zabrać ich akty urodzenia (Oryginały i kserokopie)

Zaleca się sprawdzanie na bieżąco w Internecie ogłoszeń ośrodków zdrowia w danym regionie, ponieważ każdy z hiszpańskich rządów regionalnych jest odpowiedzialny za koordynację szczepień w swojej społeczności.

Pełną listę lokalnych ośrodków zdrowia dla każdego regionu można znaleźć na następującej oficjalnej stronie ministerstwa zdrowia.

https://www.mscbs.gob.es/en/ciudadanos/centrosCA.do?metodo=busquedaCa

Wybierz “Búsqueda en Catálogo Centros de Atención Primaria del SNS” i naciśnij “Consultar“. Następnie wybierz swój region na interaktywnej mapie.

Kiedy się ze mną skontaktują?

Władze sanitarne chcą, aby do lata 2021 zaszczepiło się 70% z 47 milionów obywateli kraju, jednak przy obecnym tempie już widać, że nie uda się tego osiągnąć.

Obecnie trwa proces szczepienia zarówno grup priorytetowych etapu 1, jak i etapu 2. Należą do nich pracownicy/rezydenci domów opieki oraz pracownicy służby zdrowia na pierwszej linii.

Grupy z etapu 2 obejmują osoby powyżej 80 roku życia, pracowników służby zdrowia w wieku poniżej 56 lat, osoby w wieku 70-79 lat, osoby w wieku 60-69 lat, osoby w wieku poniżej 60 lat, które są uważane za bardziej zagrożone, osoby w wieku 56-59 lat oraz osoby w wieku 45-55 lat.

Zrozumiałe jest, że osoby starsze i te, które są uważane za osoby wysokiego ryzyka, będą traktowane priorytetowo.

Etap 3 jest etapem końcowym i obejmuje wszystkie pozostałe grupy. Etap ten jest obecnie “w toku”.

Tempo, w jakim ludzie będą mogli się szczepić, będzie w dużym stopniu zależało od regionu i dostępności szczepionek dla każdego regionu.

Więcej informacji na temat postępu szczepień można znaleźć na stronie https://www.vacunacovid.gob.es/.

Ministerstwo Zdrowia codziennie tweetuje na swoim Twitterze statystyki i liczby, w tym postępy w szczepieniach. https://twitter.com/sanidadgob


Naciśnij, aby zobaczyć Tweeter Ministerio de Sanidad


Jaką szczepionkę otrzymam?

Od czasu rozpoczęcia szczepień w dniu 27 grudnia 2020 r. w Hiszpanii podawanych jest kilka szczepionek. Są to:

  • Pfizer/BioNTech
  • Moderna
  • AstraZeneca

Wszystkie szczepionki zostały dopuszczone przez Komisję Europejską i zatwierdzone przez EMA (European Medicines Agency), jednak każda ze szczepionek różni się pod względem skuteczności, metody logistyki i będzie podawana różnym grupom w zależności od ich dostępności.

Na dole poniższej oficjalnej strony znajduje się pełna lista różnych szczepionek i grup, które zostaną nimi zaszczepione.

https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/cuando-me-vacuno

Poniższa lista została przygotowana przez Ambasadę Brytyjską w Hiszpanii. Znajdują się na niej oficjalne linki do stron, na których osoby niezarejestrowane w państwowej służbie zdrowia mogą ubiegać się o szczepionkę COVID-19.

Andaluzja

Odwiedź następującą stronę internetową, aby się zarejestrować – https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/alta-en-bdu-para-vacunacion-covid-19-extranjeros-y-espanoles-no-mutualistas-privados

Więcej informacji na temat Andaluzji można znaleźć tutaj https://www.andavac.es/campanas/covid/

Baleary

Prosimy zadzwonić pod numer 971 211 999, aby się zarejestrować.

Poniższe informacje zawierają dodatkowe informacje na temat programu szczepień na Balearach – https://www.ibsalut.es/vacuna-covid-19

Cataluña

Aby otrzymać szczepionkę w Katalonii, musisz najpierw upewnić się, że jesteś zarejestrowany w urzędzie miasta (padrón). Następnie należy zarejestrować się w publicznym systemie opieki zdrowotnej i uzyskać kartę TSI (Tarjeta Sanitaria Individual). Można to zrobić za pośrednictwem następującej oficjalnej strony internetowej.

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/index.html

Uwaga: Zostaliśmy poinformowani, że podczas rozmowy telefonicznej możesz zostać poproszony o odwiedzenie lokalnego biura CatSalut w celu zarejestrowania się na szczepionkę.

Murcía

Jeśli mieszkasz w regionie Murcji, możesz zarejestrować się online na stronie https://portalsalud.carm.es/portalsalud/principal/inicio#inicio.

Madryt

Aby zarejestrować się na szczepionkę, należy zadzwonić pod numer 900 102 112. Więcej informacji na stronie: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus

Region Walencji (Comunidad Valenciana)

Aby się zarejestrować, należy udać się do lokalnego ośrodka zdrowia. Otrzymasz tymczasową kartę zdrowia na szczepienie i inne potrzeby związane ze zdrowiem publicznym.

Andora

Jeśli przebywasz w Andorze, więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://www.salut.ad/preinscripcio-vacuna-covid19/.

Wyspy Kanaryjskie

Należy udać się do miejscowego ośrodka zdrowia, aby zarejestrować swoje dane kontaktowe. W tym celu należy okazać dokument tożsamości, taki jak paszport i zaświadczenie Padrón, aby udowodnić, że jesteś mieszkańcem Wysp Kanaryjskich. Po zarejestrowaniu się, zostaniesz umówiony/a na wizytę w celu otrzymania szczepionki.

Kastylia i León

Aby zarejestrować się na szczepionkę lub uzyskać inne informacje na temat szczepionek, zadzwoń pod numer 900 222 000.

Kastylia-La Mancha

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestracji na szczepionkę, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 925 248 367. W razie dodatkowych pytań można również wysłać e-mail na adres: dgsp.vacunas@jccm.es.

Asturias

Zadzwoń pod numer 984 016 114, aby zarejestrować się na szczepionkę. Więcej informacji można również znaleźć na następującej oficjalnej stronie internetowej: https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/programa-de-vacunacion-covid-19.

Jeśli nie skontaktowano się z Tobą w sprawie szczepionki, kiedy Twoja grupa jest wywoływana, możesz zostawić swoje dane pod powyższym numerem, a ktoś się z Tobą skontaktuje.

Kraj Basków

Musisz się upewnić, że jesteś zarejestrowany w lokalnym centrum zdrowia. Zostaniesz powiadomiony SMS-em, gdy Twoja grupa będzie gotowa do szczepienia.

Więcej informacji na temat kampanii szczepień w Kraju Basków można znaleźć tutaj https://www.euskadi.eus/vacuna-frente-a-la-covid-19/web01-a3txerto/es/ lub tutaj: https://www.osakidetza.euskadi.eus/inicio/

Galicja

Aby zarejestrować się na szczepionkę, należy zadzwonić pod numer 981 569 540. Więcej informacji na temat procesu szczepień w Galicji można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.sergas.es/Saude-publica/Vacina-COVID?idioma=es

Władze sanitarne Galicji poinformowały mieszkańców, aby upewnili się, że dane kontaktowe związane z ich kartą zdrowia są aktualne. Jeśli nie, można je zaktualizować tutaj: https://www.sergas.es/Tarxeta-sanitaria?idioma=es

Jeśli nie jesteś uprawniony do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej, możesz odwiedzić tę stronę internetową w celu uzyskania pomocy: https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Documents/1372/instruci%C3%B3n%2010.21%20castellano%20con%20anexo%20firmada.pdf

Jeśli Twoja grupa została wezwana, ale nie skontaktowano się jeszcze z Tobą i nie jesteś zarejestrowany, zadzwoń pod numer 881 002 021.

Aragón

Aby się zarejestrować, należy zadzwonić pod numer 948 370 120. Więcej informacji na temat kampanii szczepień w regionie można znaleźć na stronie https://www.aragon.es/-/calendario-de-vacunacion-de-covid-19-en-aragon lub https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/inicio.

Navarra

Wszystkie informacje na temat rejestracji na szczepionkę można znaleźć na regionalnym portalu zdrowia online pod adresem: https://coronavirus.navarra.es/es/.

W razie jakichkolwiek innych pytań można wysłać e-mail na adres: vacunacion@navarra.es lub txertaketa@navarra.es

Kantabria

Informacje na temat rejestracji na szczepionkę można znaleźć na stronie internetowej: https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-ciudadanos lub dzwoniąc pod numer 900 612 112.

Jeśli posiadasz prywatne ubezpieczenie zdrowotne, nie musisz się martwić i zadzwonią do Ciebie, podając Twoje dane, kiedy Twoja grupa będzie mogła się zaszczepić.

Extremadura

Aby zapisać się na szczepienie, należy zadzwonić pod numer 900 100 737. Więcej informacji na temat szczepień od służby Extremadura Salud można znaleźć tutaj: https://saludextremadura.ses.es/web/

Osoby posiadające prywatne ubezpieczenie zdrowotne proszone są o skontaktowanie się z lokalnym ośrodkiem zdrowia w momencie zgłoszenia się grupy i okazanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia wieku.

La Rioja

Aby zapisać się na szczepionkę, zadzwoń pod numer 941 298 333. Aby dowiedzieć się, kiedy Twoja grupa zostanie wezwana, odwiedź stronę internetową: https://www.riojasalud.es/salud-publicaconsumo/epidemiologia/alertasepidemiologicas/vacunacion-prevista-para-esta-semana

Władze hiszpańskie proszą firmy ubezpieczeniowe o koordynację działań z regionalnymi służbami zdrowia w celu zapewnienia szczepionek swoim klientom.

Obywatele innych krajów UE mieszkający w Hiszpanii i posiadający prywatne ubezpieczenie, którzy nie mieszkają na obszarach wymienionych w tym poście, mogą skontaktować się z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub prywatną firmą ubezpieczeniową, aby uzyskać więcej informacji.

Pełna strategia szczepień rządu hiszpańskiego jest dostępna tutaj: https://www.vacunacovid.gob.es

A na zakończenie…

❤️️ Mam nadzieję, że powyższe materiały są dla Ciebie przydatne. Jeśli tak to pomyśl nad donacją na potrzeby dalszego rozwoju tej strony poprzez: https://ko-fi.com/polacos

Odwiedź nas na:

🗺 Poznaj nasze przewodniki po miastach w Hiszpanii: https://bit.ly/polacos-atrakcje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *