PKB Hiszpanii spadło o 18,5% w drugim kwartale roku z powodu blokady ekonomicznej spowodowanej Covid-19

Hiszpański Produkt Krajowy Brutto ( PKB (GDP) spadł o 18,5% w okresie od kwietnia do czerwica w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy z powodu pandemii koronawirusa ( Covid-19 ), oficjalne dane podano w piątek.

W pierwszym kwartale tego roku już spadł o 5,2% , według Narodowego Instytutu Statystyki (INE) . Recesja gospodarki definiowana jestjest zwykle jako dwa kolejne następujące po sobie kwartały spadku PKB.

Bank Hiszpanii przewidywał spowolnienie w gospodarce (16-22%) w okresie trzech miesięcy pomiędzy kwietniem, a czerwcem.

Gdy Kongres hiszpański głosował aby przedłużyć stan alarmu po raz trzeci , aż do 9 maja , to powoli rozpoczęto zmniejszanie niektórych ograniczeń, w szczególności dzięki czemu dzieci mogły wyjść na spacer przez godzinę od niedzieli 26 kwietnia, po 43 dniach zamknięcia w domu. Inne ograniczenia były stopniowo znoszone, zgodnie z cztero-fazowym planem rządu .

Z danych opublikowanych za kwiecień-czerwiec , hiszpański sektor biznesowy, transportowy i hotelarski ucierpiał, spadek blisko 40% w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku.

Turystyka jest jednym z filarów gospodarki hiszpańskiej, co stanowi 12% z PKB , doznał 60% spadek przychodów w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku.

Budownictwo spadło o 24% w porównaniu z pierwszym kwartałem, a przemysł o 18,5% . Konsumpcja gospodarstw domowych spadła o około 21%, a inwestycje przedsiębiorstw o 22% – podczas gdy eksport spadł o około jedną trzecią .

Hiszpania odniosła znaczne korzyści z uzyskanego funduszu naprawczego w wysokości 750 miliardów euro, który został uzgodniony przez 27 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 lipca.

Zgodnie z tym planem Hiszpania otrzyma 140 miliardów euro, z czego nieco ponad połowa – 73 miliardy euro – będzie miała formę dotacji, a reszta formy pożyczek.

Według minister gospodarki Nadii Calvino środki podjęte przez rząd w celu wsparcia gospodarki – takie jak rozszerzenie programu urlopowego, pożyczki państwowe, dotacje dla samozatrudnionych – pozwolą Hiszpanii uniknąć załamania PKB o ponad 25% ”.

Wpływ Covid-19 i restrykcyjnych środków przyjętych w celu powstrzymania pandemii spowodowała, że liczba osób pracujących w drugim kwartale roku spadła o 1 074 000 , czyli o 5,46% , do 18 607 200 , zgodnie z badaniem siły roboczej ( EPA) , również opublikowane przez Narodowy Instytut Statystyczny (INE) .

Ponad milion zwolnień dotyczyło głównie sektora usług i turystyki .

Bezrobocie w Hiszpanii osiągnęło 15,3% do końca czerwca i oczekuje się, że do końca roku osiągnie 19% , mimo że Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przewiduje, że liczba ta wzrośnie nawet do 20,8% .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *